Bilindiği üzere bir süredir şirketler tarafından
ödenen imar barışı tutarlarının gider mi yoksa maliyet olarak mı  dikkate alınacağı konusunda tereddüt
yaşanıyordu.

Bu konuda bir çok özelge talep edilmesi nedeni ile  maliye bakanlığı’nın konu ile ilgili görüşü
merak ile beklenmekteydi.

Maliye bakanlığı tarafından imar barışı kapsamında
olan ödemelerin
taşınmazın iktisadi kıymetini
artıran giderler kapsamında değerlendirilmesi nedeni ile maliyet bedeline
eklenmesi gerektiği yönünde görüş bildirildi.

Özelgenin sonuç bölümünü aşağıda
bulabilirsiniz.

Saygılarımla

Şirketiniz adına kayıtlı
taşınmaz için 7143 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca yararlanacağınız imar
barışına istinaden ödenecek olan kayıt bedelinin, taşınmazın iktisadi kıymetini
artıran giderler kapsamında değerlendirilmesi ve söz konusu taşınmazın maliyet
bedeline eklenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, taşınmazın amortisman süresinin tamamlanmamış olması halinde, maliyet bedeline dahil edilecek söz konusu tutarın taşınmazın kalan amortisman süresine göre itfa edilmesi; taşınmazın amortisman süresinin tamamlanmış olması halinde ise, maliyet bedeline eklenen söz konusu tutarın taşınmaza ilişkin faydalı ömür ve amortisman oranı dahilinde aktife alındığı tarihten itibaren itfa edilmesi icap etmektedir.

İmar Barışı ödemeleri gider midir ?

Powered by WPeMatico