İMHA EDİLMESİ GEREKEN MALLARIN DEĞERLEME UYGULAMASINA İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ

7103 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi ile 213 sayılı Kanuna eklenen
278/A maddesinde bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi
gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtianın emsal bedelinin, takdir
komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce belirlenebilmesine ilişkin
düzenleme yapılmış olup, 496 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği’nde söz konusu uygulamanın usul ve esasları hakkında açıklamada
bulunulmuştur.

-İmha edilmesi gereken mallarda usul ve esaslar tamamını okumak için tıklayınız

KAYNAK: TÜRMOB

Powered by WPeMatico