İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İKİ TEŞVİK KURALI

Bu hafta iş sağlığı ve güvenliği haftası olarak kutlanırken çeşitli sempozyumlar yapıldı.

Haliç Kongre Merkezinde Uluslar arası ve ulusal alanda konusunda uzman uygulayıcılar,akademisyenler , iş sağlığı ve güvenliğini anlatan stantlar kuruldu.

Konuyla ilgili güncel bildirimler ve sunumlar paydaşlarla paylaşıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ,İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Genel Müdürlüğü Çalışanları,İş Müfettişleri,SGK Teftiş ve Rehberlik Başkanlığı yetkilileri,SGK Çalışanları ve Denetmenleri aktif görev alarak sahada yer aldılar.

Çeşitli sunumlar yapıldı.ÇSGB Bağlı çalışanların bildiri ve sunumlarda katkısı vardı.

Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği olarak tarafımızda da bir sunum imkanı verilse idi,2012 yılından bu yana 6331sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,Yönetmeliklerini de eğitimlerle paydaşlarla geniş katılımlarla paylaşmış olmanın tecrübesiyle,Sosyal Güvenlik Müşaviri Gözüyle 6331 sayılı Kanunu,Yönetmelik önemini anlatır.ÇEKO mezunları , Sosyal Güvenlik Müşavirlerine de İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığının verilmesini ister idik.İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı yönünden engellerin kaldırılmasını yada en azından Eğitmenlik hakkının verilmesini,AzTehlikeli ve Tehlikeli işyerlerinde B sınıfı sertifika unvanı gibi haklarının tesis edilmesi isteklerimiz arasında yer alırdı.

Umarım ilerleyen yıllarda ÇSGB bu isteğimize kulak kabartarak,bizleri de paydaşı olarak görür,bu aktivitelere hem katılımcı hem de sahadaki hataları vurgulama imkanı sağlar.

İKİ TEŞVİK KURALI

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Bakanlıkça(ÇSGB) destek sağlanabilir.

Özel sektör  olup, ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için önemli bir teşvik var.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 24.12.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Bu teşvik uygulama alanı özel sektör işyerlerini kapsayacak 10’dan az 9 işçi çalışmış olacak,tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde uygulanacaktır.

10’dan  (9 kişi) az çalışanı bulunan işverenlere sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelleri işyerinin tehlike sınıfı ve SGK’ya bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir işyeri ve her ay için ayrı ayrı tespit edilecektir.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı sigorta prime esas kazanç(SPEK) alt sınırının günlük tutarının sırasıyla %1,4 ve %1,6’sı olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Söz konusu düzenleme ile2018 yılının 12 aylık dönemi için çalışan başına verilecek günlük iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin parasal tutarı aşağıdaki Tablo gösterilmiştir.

Dönem İşyerinin tehlike sınıfı Teşvik oranı Sigortalı başına verilecek bir günlük desteğin parasal tutarı
01.01.2018 – 31.12.2018 Tehlikeli % 1,4 94,71 Kuruş
01.01.2018 – 31.12.2018 Çok Tehlikeli % 1,6 1 Lira,08 Kuruş

10’dan  az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine,iş güvenliği uzmanı,işyeri hekimi ile diğer sağlık personeli için hesaplanan destek tutarları Sosyal Güvenlik İl yada SGM başvuru form ile müracaat ederilerek  ödenir.

6331 SAYILI KANUNLA TEŞVİK
KANUN MADDESİ 6331/7.MADDE
TEŞVİK ŞARTI ÖZEL SEKTÖR
TEHLİKE DERECESİ TEHLİKELİ/ÇOK TEHLİKELİ
ÇALIŞAN SAYISI 9 KİŞİ(10 AZ)-4/a KAPSAMINDA
ÇALIŞAN SAYISINDA 3308 KAPSAMINDA OLANLAR DİKKATE ALINMAZ
ÇALIŞAN SAYISI TESPİTİNDE AYLIK PRİM HİZMET BELGESİ DİKKATE ALINIR
OSGB İSG-KATİP KAYITLI OLACAK
ÖDEME TUTARI APHB BİLDİRİLEN PRİM ÖDEME GÜN SAYISI DİKKATE ALINIR
SGK İL YADA SGM FORM İLE BAŞVURULUR
ÖDEME TARİHLERİ DÖNEM SONU TUTARLAR TAKİP EDEN İKİNCİ AYIN SONUNDA ÖDENİR
FİNANSMANI SGK KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINDAN SAĞLANAN PRİMLERDEN
KONTROL MÜFETTİŞ/DENETMEN VE KAMU MEMURLARI
YAPTIRIMI KAYITDIŞI OLMASI HALİNDE YAPILAN ÖDEMELER YASAL FAİZ GERİ ALINIR
DESTEKTEN 3 YIL YASAKLI OLUR

 

İş kazalarını önleme adına 4447/Ek Madde 4 ile düzenlemeye gidilmiştir.

4447/EK MADDE:4
KANUN MADDESİ 4447/EK MADDE4
TEŞVİK ŞARTI KAMU /ÖZEL SEKTÖR -4/a KAPSAMINDA
TEHLİKE DERECESİ ÇOK TEHLİKELİ
ÇALIŞAN SAYISI 10’dan  FAZLA
ÇALIŞAN SAYISINDA 3308 KAPSAMINDA OLANLAR DİKKATE ALINMAZ
ÇALIŞAN SAYISI TESPİTİNDE AYLIK PRİM HİZMET BELGESİ DİKKATE ALINIR
ÖNEMLİ ŞART 3 YIL İÇİNDE ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI /SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ OLMAYACAK
TEŞVİK MİKTARI İŞVEREN PAYI %1 İŞSİZLİK SİGORTASI
NE ZAMAN BİR SONRAKİ TAKVİM YILI ÖDEME BAŞLAR
SONA ERMESİ ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI /SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK OLURSA TAKİP EDEN AYDA KESİLİR
YASAKLAMA İŞ KAZASINI BİLDİRMEZSE SAKLARSA TESPİT HALİNDE  5 YIL TEŞVİKTEN YASAKLI OLUR

 

Dönem İşyerinin tehlike sınıfı Teşvik oranı Sigortalı başına verilecek bir günlük desteğin parasal tutarı
01.01.2018 –31.12.2018 Çok Tehlikeli %1 İşsizlik 67,65 Kuruş

 

 

İki teşvik verilmiş olsa da uygulamada istenilen işlerliği kazanmamış,kağıt üstünde kısmen de olsa kalmıştır.

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

Powered by WPeMatico