Kamuoyunda SGK ve Maliye borçlarını yapılandıran kanun olarak bilinen “Torba Kanun”da, sadece borç affı ve yapılandırmasına ilişkin hükümler yer almıyor, Kanun aynı zamanda başta Bağ-Kur’lular olmak üzere diğer sigortalılar ve işverenlere yönelik önemli düzenlemeler de içermektedir.
Bu Kanunda yer alan birçok uygulamanın bilinmeyen yönlerini her zaman olduğu gibi ilk defa Türkiye gazetesi aracılığıyla sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.
Genelde SGK teşvikleri sadece işçi çalıştıranlara yönelik prim indirimi şeklinde algılanmaktadır. Oysaki hâlen TBMM’de yer alan “Torba Kanun”la ekonomik büyüme ve kalkınmanın itici gücü, yenilik ve atılımın en önemli kaynaklarından biri olan genç girişimcilere prim istisnası da getirilmektedir.
Bu bağlamda, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20. Maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanmak suretiyle vergi teşvikinden faydalanan mükelleflerinden, mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanların 1 yıl süreyle aylık prime esas kazançları günlük prime esas kazanç alt sınırının 30 katını geçmemek üzere Hazinece karşılanması öngörülmektedir.

Genç girişimcilere verilecek destek tutarı

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20. Maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, Bağ-Kur kapsamında 01/06/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanacaktır.
Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu teşvikten faydalanacaktır.
İş yeri sahipleri Bağ-Kur prim matrahlarını asgari ücretten az olmamak kaydıyla kendileri SGK’ya beyan etmektedirler. Buna göre 2018 yılı için yapacağımız hesaplamada bu kapsamdaki genç girişimcilerin her ay ödeyecekleri en az prim miktarı;
Günlük kazanç alt sınırına göre: 67,65 TLx30x%34,5=700,18 TL’dir.
Buna göre her kapsamdaki genç girişimcilerin her ay elde edeceği avantaj 700,18 TL’dir.
Bu teşvik 1 yıl geçerli olacağı için bir yıllık teşvik avantajı ise 8.402 TL olacaktır.
***
“İnsanlar çocuk iken daha mutludur, çünkü her zaman oldukları gibi davranırlar.” PLATON

“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”

Bölünmüş öğretmen aileleri çözüm istiyor

Ali Yılmaz Bey, öncülüğündeki sözleşmeli öğretmen eşleri uzun süreden beri sürekli gazetemize gönderdikleri çok sayıdaki e-postalardan MEB’in sözleşmeli öğretmenlere 4+2 yıl eş mazereti tayin hakkı vermemesi nedeniyle bölünmüş aile dramları yaşanmakta olduğunu bu konuda sorunlarını dile getirmemizi istemektedirler. Biz de haklı taleplerine aşağıda aynen yer veriyoruz;
“Şu an itibariyle görev yapmakta olan 40.000 sözleşmeli öğretmen ve 2018 Şubat itibariyle ataması planlanan en az 20 bin sözleşmeli öğretmenin de eklenmesiyle yaklaşık 60.000 sözleşmeli öğretmen ve ailelerinin 4+2 yıl süreyle eş mazereti tayini hakkının ellerinden alınmasıyla eşler binlerce kilometre uzakta 6 yıl süreyle yaşamak zorunda bırakılmıştır. Bu ailelerin 1 çocuk sahibi olması bile önlenmiş oldu. Sözleşmeli öğretmen olan eşe tayin hakkı verilmemesi durumunda 6 yıl aileler ayrı kalmakta çocukları yetim büyümekte anne ya da baba hasretiyle psikolojileri bozulmaktadır.
250-300 bin kadar öğretmen zorunlu görevini yapmadığı hâlde kadrolu öğretmenlere her yıl 2 kez eş ve sağlık mazereti tayini verilirken sadece 40 bin kadar sözleşmeli öğretmeni doğuda ve zorunlu görev bölgelerinde 6 yıl ailesinden uzak ve hakları eksik bir şekilde zorla 6 yıl çalışmak zorunda bırakarak, ailelerini parçalanma riskiyle karşı karşıya bırakarak, anne baba hasretiyle çocuklarının psikolojisinin bozulmasına sebep olması adaletsiz uygulamadır. Hükûmetimizden bu sorunumuza acil çözüm bulmasını bekliyoruz..”

Silinen borçlar ödenirse maaş düşer mi?

“İsa Bey; Bağ-Kur’a borcum var çıkan ‘Torba Kanun’ ile borcumu sildirmek istiyorum. Silinen günlerimi ileriki yıllarda borçlanıp ödediğimde emekli maaşı bağlanırken maaşta düşme olur mu?” Mesut Çetin
Mesut Bey, Bağ-Kur primi asgari ücretten az matrah olmamak üzere sizin beyanınıza göre alınmaktadır. Dolayısıyla asgari ücretten prim ödüyorsanız emeklilik maaşınız da en düşükten bağlanır. Silinen borçların yeniden ödenmesi bu durumu etkilemez.

Bağ-Kur borçlanması var mı?

“Bağ-Kur’a 04.10.2000’den önceki dönemlerin borçlanması ile ilgili bir gelişme var mı?” Osman Demir
Osman Bey, Bağ-Kur’da tescili/kaydı ve ödenmiş primi olmayanların 04.10.2000’den önceki dönemlerinin primlerinin geriye dönük ödenerek hizmet kazanmasına ilişkin mevcut ‘Torba Kanun’da düzenleme bulunmamaktadır.
***
“Başarmak zordur, kolaya kaçarsan sonuç basitleşir. Unutma, yokuş aşağı inmek kolaydır. Ama manzara tepeden seyredilir.” Dan Brown

İsa Karakaş
tg.com.tr

Powered by WPeMatico