Anonim ve limited şirket arasındaki farklar 

ANONİM ŞİRKETLER

1. Tek kişi ile kurulabilir ortak sayısı sınırsızdır.

2. 50.000.-TL esas sermaye, 100.000.-TL kayıtlı sermaye ile kurulabilir.

3. Tahvil çıkarılabilir.

4. Pay devri kolayca gerçekleştirilebilir. Noterden yapılma mecburiyeti yoktur. Hamiline yazılı pay senetlerinde teslim yeterlidir. Ticaret sicilde tescil mecburiyeti yoktur.

5. Şirket pay senedinin 2 yıl geçtikten sonra satılması durumunda elde edilen kazanç tutarı vergiye tabi değil.

6. Halka açılma imkanı vardır.

7. Ortağın kamu borçlarından sorumluluğu yoktur. Anonim Şirketlerde ortağın vergi, SGK ve şirketin diğer borçlarından dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. Tek sorumluluğu taahhüt ettiği sermaye borcunu ödemesidir.

8. Şirket sözleşmesi ancak esas sermayenin yarısına tekabül eden ortakların kararıyla değiştirilebilir.

9. Sermayesi 250.000.-TL ve üstünde olan şirketler bir avukatla danışmanlık anlaşması yapmak zorundadır.

10. Ortakların şirkete verdiği emanet paralar, ödünçler, borçlar hiçbir koşul belirtilmeden hemen iade edilebilir.

LİMİTED ŞİRKETLER

1. Tek kişi ile kurulabilir. Azami ortak sayısı 50 kişidir.

2. 10.000.-TL Esas sermaye ile kurulabilir.

3. Tahvil çıkaramazlar.

4. Şirket pay senedinin satışı genel kurul onayı gerekli olup, satış noterden yapılmalıdır. Ticaret sicilden de tescil edilmesi gerekmektedir.

5. Şirket hissesi kaç yıl sonra satılırsa satılsın elde edilen kazanç gelir vergisine tabi.

6. Halka açılma imkanı yoktur.

7. Ortağın kamu borçlarından sorumluluğu vardır. Şirketin Vergi, SGK primi borçlarının tahsil edilemeyen kısmından tüm malvarlığıyla sorumludur.

8. Şirket sermayesinde esas sermaye öngörülmemişse şirket ortaklarının 2/3’ünün kararıyla değiştirilebilir.

9. Limited şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu yoktur.

10. Ortaklardan alınan tüm emanetler ve ödünç paralar, ancak tüm alacaklar ödendikten sonra geri ödenebilir.

11. Limited şirketler için sigortacılık faaliyeti yapma yasağı kaldırılmıştır. (Daha önceki uygulamada şirket türü olarak sadece A.Ş’ler sigortacılık faaliyeti yapabiliyorlardı.)

Görüldüğü gibi,

Anonim Şirketler, Limited Şirketlere göre son derece avantajlı ve pratik bir yapıya sahiptir.

Özellikle hisse devirlerinin yapılışı sırasında Anonim şirketler daha pratik ve masrafsız bir şekilde hisse devrine olanak vermektedir.

Kamusal karakterli borçlar yönünden Limited şirketlerdeki sorumluluklar (A.Ş’lere göre) biraz daha ağırdır.

A.Ş’ler de yönetimde görev dağılımı yapıldığı takdirde bu kamusal karakterli sorumluluklardan bir ölçüde kurtulma olanağı sağlanmış olabilir.

Dr. Mustafa Alpaslan

istekobi.com.tr

Powered by WPeMatico