Başbakan Binali Yıldırım, şirketlerin KDV iadelerinin hızlandırılacağını ve üç ayı aşan KDV iadelerinde bekleyen tutarlara faiz verileceğini açıkladı. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan KDV düzeninde köklü değişiklikler yapılan tasarı TBMM’ye sunuldu. Tasarıyla, KDV küçük ve mikro işletmeler için de “tek oranlı” KDV düzenlemesi, devreden KDV’nin iadesi, bekleyen KDV iadelerine faiz uygulanması gibi yapısal değişiklikler yapılıyor. Oluşacak yeni iş yükünü karşılamak amacıyla tasarıyla serbest muhasebeci mali müşavirlere de KDV raporu düzenleme yetkisi verilecek.

Tasarının TBMM’ye sunulmasının ardından yazılı bir açıklama yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal, düzenlemenin yatırım, üretim ve ihracatı destekler niteliğine işaret ederek, işletmeler üzerindeki ilave finansman yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Devreden KDV’nin iadesi sistemi getirildi

Tasarıyla, özellikle yatırım aşaması ve stoklara üretimde oluşan ve ödendiği halde indirilemeyen sonraki döneme kalması nedeniyle “devreden KDV” olarak adlandırılan KDV yüklerinin kamu tarafından iadesi getiriliyor. Bunu engelleyen madde yürürlükten kaldırılacak ve devreden KDV’nin 12 ay içerisinde indirilememesi halinde mükellefe iadesi yapılacak. Bakanlar Kurulu’na bu süreyi 3 aya kadar indirmesi yetkisi verildi.

Piyasaları rahatlatacak karar: Birikmiş devreden KDV’ler ödenecek

Tasarıyla, şimdiye kadar oluşmuş, kayıtlarda yer alan “devreden KDV”lerin ödenmesi de mümkün hale getirildi. Bakanlık, 2018 yılı sonuna kadar biriken ve sonraki dönemlere devreden KDV’nin nakit olarak ya da diğer vergilerden indirim yoluyla ödenmesine imkan sağlıyor. Öteme takvimini Maliye Bakanlığı belirleyecek. Maliye Bakanlığı bu ödemeleri yapmadan önce geçmiş yıllara yönelik vergi incelemesi yapacak.

Tek oranlı KDV Türk sistemine giriyor

İşletme esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı, aldıkları ürün-hizmetteki KDV kaç olursa olsun, tek oranlı bir KDV yükümlülüğüne tabi olabilecek. Böylece esnafların vergiye uyumu artacak ve daha fazla belge toplama eğiliminde olacaklar. Aynı kapsamdaki şirketler, KDV beyanını takip eden ay içinde KDV’lerini ödeme zorunluluğu, takip eden ikinci aya uzatıldı.

Zamanında yapılmayan iadeye faiz işleyecek

Tasarıyla, kamunun üç ay içinde yapmayı tamamlayamadığı iadelere, beklediği süre içinde faiz ödenecek. Ayrıca, kurumsal kapasitenin artırılması için VDK bünyesinde yeni bir grup başkanlığı kurulacak.

Şirketlere “zaman” tanındı

Tasarıyla şirketlerin KDV iadesi alabilmesi için vergiyi doğuran işlemin olduğu yılı takip eden takvim yılı boyunca o işleme dair iade talep etme hakkı da tanındı. Ayrıca şirketlerin tahsil edemediği alacaklarına ilişkin ödedikleri KDV’yi de vergiden indirebilmeleri, zayi olan amortismana tabi kıymetlerin KDV’si de vergiden indirilebilecek.

Birbiriyle yüzde 50 ve daha fazla ortaklık ilişkisi olan şirketler ile kamu kurumlarına ait iktisadi işletmeler için ayrı ayrı değil, birleştirilmiş KDV beyannamesi verilebilecek.

Ayrıca ikinci el araç ve taşınmaz ticareti yapanlar, KDV mükellefi olmayanlardan alıp sattıkları araç ve taşınmazlarda, alış bedelini düşecek ve kalan kısmına ilişkin KDV tahakkuk ettirerek ödeyecek.

İhracatçılara KDV iadesi hızlanacak, muafiyet artacak

Yapılacak değişiklikle ihracatçıların KDV iade kapsamı genişleyecek. Halen sadece ihraç edilen malın içine giren her türlü üründeki KDV iade ediliyordu. Değişiklikle yüklenilen KDV dışında olan diğer KDV de iade edilebilecek.

Tasarıyla, hayırsever tarafından yaptırılan ve bağışlanan okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, ibadethaneler, yaygın din eğitimi verilen tesisler, gençlik merkezleri, gençlik ve izcilik kampları inşası için mal ve hizmet alımı KDV’den istisna olacak.

25 Maddelik tasarıda öngörülen bazı düzenlemeler şöyle:

-Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makina ve teçhizat alımları KDV’den istisna olacak.
-Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların bölge içinde geliştirdiği oyun yazılımları KDV’den istisna olacak.
-Gümrüklü sahalarda verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri tam istisna olacak.
-Konfeksiyon kırpıntılarının teslimlerinden KDV alınmayacak.
-Adi ortaklıklar sermaye şirketine dönüşürken KDV alınmayacak.
-Gümrüksüz satış mağazalarına ve bunların depolarına verilen mallar KDV ve ÖTV’den muaf olacak.
-Sağlık turizmini desteklemek için, yabancıya Türkiye’de sunulan sağlık hizmeti KDV’den istisna olacak. Sağlık hizmeti dışındaki hizmetlerden KDV alınacak.
-Özel okullar, üniversiteler ve yüksek okulların bedelsiz verdiği eğitimler, öğrenci yurtlarındaki bedelsiz kalışlar KDV’den muaf olacak. Ayrıca, kanunların zorunlu kıldığı bedelsiz mal ve hizmetler, kamu kurumlarına yapılan bedelsiz mal ve hizmetler, gıda bankalarına verilen malzemeler, kanunla belirlenmiş diplomatik temsilcilikler ile yabancı hayır kurumlarına yapılan teslimlerden KDV iadesi istenebilecek.

Powered by WPeMatico