Bağımsız bölümlerinin önünde kat bahçeleri bulunan kat malikleri Yönetim Planı ekindeki kat bahçesi kullanım tahsis listesi ile belirlenmiş olan sınırlı alanı kullanabilecektir. Bu alanların özel kullanım hakkı ilgili bağımsız bölümlere verilmiş olup, bu alanlar tapuda bağımsız bölüm eklentisi olarak yer almayacaktır. Kat bahçesi tahsisi bulunan bağımsız bölümleri kendilerini komşu dairelerden ayıracak şekilde (paravan, çit, duvar, bitki vs) sınır koymak istedikleri taktirde, yönetim tarafından uygun görülen dekorasyona uymak zorundadırlar. Yönetim kurulundan İzin almadan herhangi bir şekilde kat bahçelerine görünümü değiştirecek bir işlem yapamazlar. Kat bahçelerinde cam balkon tente v.b. koyulup, koyulmayacağı ancak yönetim kurulu kararı ile verilebilecek olup, diğer kat maliklerinin bu konuda itiraz hakkı yoktur. Kat bahçelerinde malikler tarafından uygulanacak işlemlerin standartı yönetim kurulu tarafından ayrıca bir yönetmelik ile ilgili kat maliklerine duyurulabilir. Bahçelerde dikilecek ağaçların türleri Mete Konakları peyzaj projesi esas alınmak üzere yönetim kurulu tarafından tespit edilir.Bu karara aykırı olarak ve gerek sitenin genel görünümü ve gerekse diğer bağımsız bölümlerin görüşünü etkileyecek şekilde ve boyda büyüyecek ağaç ve bitki dikilemez.

 

[contact-form]

Powered by WPeMatico