Katma değer vergisi beyannamesindeki matrahla geçici vergi beyanındaki gelir tablosunun örtüşmesi zorunlu mu?

Soru : GİB’in duyurular kısmında 1 nolu kdv beyannamesinde – Matrah bölümünde yer alan “Diğer İşlemler” tablosuna “504 – Alınan malların iadesi, gerçekleşmeyen işlemler” kodu eklenmiştir. Mükellefler daha önce “550-Diğerleri” kodunda bildirdikleri alış iadeleri ya da gerçekleşmeyen işlemlere ilişkin bilgileri 504 kodu ile bildireceklerdir. denmektedir. BDP programında 504 nolu satıra alınan malın iadesi tutarını yazdığınızda bu tutar kümülatif gelir matrahına ekleniyor.

Dolayısıyla gelir tablosundaki matrah ile kdv beyannamesindeki matrah arasında fark oluşuyor. İleride bunun izahati isteneceğide açıktır. Bu durumda biz alınan malların iadesini 504 nolu satıra girmelimiyiz? sizin bu konuda ilgili birimlerle o kutucuğun “neden” oluşturulduğu ve sonuçları hakkında bir istişareniz olmuş mudur?

Cevap : KDV matrahı ile Gelir tablosunun örtüşeceği diye bir kural olmaz. İZAHAT istenildiği zaman elbette verilir. Ancak farklılığı Geçici vergi dönemlerinde düzenlenen Gelir tablosuna DİP NOT olarak yazılır ise sorun yaşanmayacağı görüşündeyiz.

İSTANBUL SMMM ODASI

http://www.ismmmo.org.tr/ForCevap.asp?cevap=47376

Powered by WPeMatico