Meclis’in ekonomi mesaisi sürüyor. KDV Kanun Tasarısı bu hafta Meclis’e sunulacak.

İcra İflas Kanun Tasarısı ise bu hafta kanunlaştırılacak. Tasarıya ilişkin CHP ve MHP’nin uyarıları var.

Meclis şubat ayı başından bu yana ekonomi ağırlıklı gündemini sürdürüyor. Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı’nın bu hafta Meclis’e sunulması beklenirken, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi ilişkin adımlardan olan İcra İflas Kanu’nda Değişiklik Yapan Tasarı, Meclis Genel Kurulu’nda bu hafta ele alınacak. Komisyonda kabul edilen yatırım, üretim ve istihdamın desteklenmesine ilişkin torba kanun tasarısının ise gelecek hafta Genel Kurul’a inmesi bekleniyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın bu hafta Meclis’e sunulacağını açıkladığı KDV Kanunu’nda Değişiklik Yapan Tasarı ile sonraki döneme devreden KDV’nin iade edilemezliği kuralı kaldırılacak.

İcra İflas Kanun Tasarısı

Bu hafta görüşülecek olan iflas ertelemenin kaldırılarak yerine konkordatonun getirildiği İcra İflas Kanun Tasarısı’na ilişkin olarak CHP ve MHP karşı oy yazısı yazdı. MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu’nun hazırladığı karşı oy yazısından başlıklar şöyle:

– İcrada ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği değerlendirilen mal ve hakların bir bütün olarak paraya çevrilmesi öngörülmekte ise de taşınmaz mallarda bağımsız bölümler arasında ticari ve ekonomik bir bütünlük varsa veya irtifak hakları gibi sınırlı ayni haklar söz konusu ise bir bütün halinde paraya çevirme uygulaması sorun yaratabilecek, ayrıca mükellef listesinde lehine hak tesis edilmiş olan 3. kişilerin menfaatinin ihlali söz konusu olabilecektir.

– Teklifte konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verileceği ve güçlük arz eden durumlarda kesin mühletin 6 aya kadar uzatılabilmekte. Verilen bir yıllık kesin mühlet süresi içerisinde her ne kadar ara raporlar sunulacak olsa da ticaret hayatının dinamizmi karşısında baştan bir yıllık uzun bir süre tayin edilmesi problem yaratabilecektir. İyileşme umudunun olmadığı durumlarda, borçlunun bir an evvel iflası ve alacaklarının alacaklarına kavuşturulmaları, hakların korunması bakımından yerinde olacaktır.

– Zorunlu elektronik tebligatın kapsamı genişletilirken, bu kapsamda yapılacak elektronik tebligat işlemlerinin PTT tarafından kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik Tebligat sistemi üzerinden yürütülecek olması karşısında PTT’nin sistemin güvenliği ve bu sistemde kayıtlı verilerin muhafazasını sağlayacak her türlü tedbiri alması gerekmekte.

Süreler kısaltılabilir

CHP ayrışık oy yazısında getirilen sürelerin konkordatonun seyri dikkate alınarak kısaltılabileceğini belirterek, iyileşme durumu olmayan işletmelerin iflasının bekletilerek bu süre içerisinde alacaklıların haklarına kavuşmasının gecikmesi ve bu dönemde alacaklı işletmelerin de ekonomik sıkıntı içine girmesine sebebiyet verilmemesi gerektiğini kaydetti. (DÜNYA)

Powered by WPeMatico