KİLİS, ŞIRNAK VE HAKKARİ İLLERİNİN TAMAMI, SİİRT İLİNİN ERUH İLÇESİ, MARDİN İLİNİN NUSAYBİN, DERİK VE DARGEÇİT İLÇELERİ, DİYARBAKIR İLİNİN SUR VE SİLVAN İLÇELERİNDEKİ İŞVEREN VE SİGORTALILARIN ÖDEYECEĞİ SİGORTA PRİMLERİ ERTELENDİ

Basında çıkan haberlerden anlaşılacağı üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili illere gönderilen yazıya göre, Kilis, Şırnak ve Hakkariillerinin tamamı, Siirt ilinin Eruh ilçesi, Mardin ilinin Nusaybin, Derik ve Dargeçit ilçeleri, Diyarbakır ilinin Sur ve Silvan ilçelerinde işyeri olan işverenlerle sigortalıların daha önce değişik zamanlarda ertelen prim borçları bu kez 31.12.2018 tarihine ertelenmiştir.

KİLİS, ŞIRNAK VE HAKKARİ İLLERİNİN TAMAMI, SİİRT İLİNİN ERUH İLÇESİ, MARDİN İLİNİN NUSAYBİN, DERİK VE DARGEÇİT İLÇELERİ, DİYARBAKIR İLİNİN SUR VE SİLVAN İLÇELERİNDEKİ İŞVEREN VE SİGORTALILARIN ÖDEYECEĞİ SİGORTA PRİMLERİ ERTELEMESİNİN USUL VE ESASLARI

Terör nedeniyle Şırnak ve Hakkari illerinin tamamı, Siirt ilinin Eruh ilçesi, Mardin ilinin Nusaybin, Derik ve Dargeçit ilçeleri, Diyarbakır ilinin Sur ve Silvan ilçelerinde 2015/Ekim ve öncesi dönemlere ilişkin mevcut prim borçları ile 2015/Kasım, Aralık 2016/Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2017/Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık prim borçları ve ödeme vadesi 1/12/2015 ila 31/12/2017 tarihleri arasına denk gelen her türlü yapılandırma ve diğer taksitlerini 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31/01/2018 tarihine kadar (31/01/2018 dahil), ertelenmişti.Yine terör nedeniyle Kilis ilinin tamamı için 2016/Ocak ve öncesi dönemlere ilişkin mevcut prim borçları ile 2016/ Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2017/Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık dönemlerine ilişkin prim borçları ve ödeme vadesi 1/3/2016 ila 31/12/2017 tarihleri arasına denk gelen her türlü yapılandırma ve diğer taksitlerini 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31/01/2018 tarihine kadar (31/01/2018 dahil) ertelenmişti.

Bu kez Sosyal Güvenlik Kurumu, Kilis,Şırnak ve Hakkari illerinin tamamı, Siirt ilinin Eruh ilçesi, Mardin ilinin Nusaybin, Derik ve Dargeçit ilçeleri, Diyarbakır ilinin Sur ve Silvan ilçelerinde vuku bulan ve genel hayatı etkileyen mücbirsebep halinin devam etmesi nedeniyle; anılan il ve ilçelerde ikamet eden 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar, genel sağlık sigortalıları ile anılan illerde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerinin daha önce 31/01/2018 tarihine kadar ertelenen ödeme sürelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadaruzatmıştır.Sosyal Güvenlik Kurumu son kararında daha önce 31.01.2018 tarihine uzatılmış olan prim borçlarının son ödeme tarihini 31 Aralık 2018 tarihine uzatmış, yeni bir mücbir sebep dönemi veya ayı belirlememiştir.

Buna göre bu bölgelerde bulunan işverenlerimizin, sigortalılarımızın ve meslek mensuplarımızın 2018 yılı Ocakayından itibaren, bu aylara aitSosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken belgeleri vermesi, ödemesi gereken yükümlüklerini ödemeleri gerekmektedir. Özetle belirtilen il ve ilçeler 01.01.2018 tarihinden itibaren mücbir sebep halinden çıkarılmıştır.Kilis, Şırnak ve Hakkari illerinin tamamı, Siirt ilinin Eruh ilçesi, Mardin ilinin Nusaybin, Derik ve Dargeçit ilçeleri, Diyarbakır ilinin Sur ve Silvan ilçelerinde faaliyet gösteren işverenlerimiz, sigortalılarımız ve meslek mensuplarımızın iş ve işlemlerini buna göre takip etmeleri, özellikle 2018 yılı Ocak ayından itibaren, bu aylara ait Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken belgeleri vermesi, ödemesi gereken yükümlüklerini ödemeleri(cari ay ödemeleri) konusunda dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz.

Saygılarımızla..

SGK

Powered by WPeMatico