Konu: Yeni Araç Alımlarında Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Belirlenmesi hakkında

24 Eylül 2018 Tarihli resmi gazetede yayınlanan 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar ile yeni araçlarda özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlenmiştir.

Matrahların eski ve yeni tutarlarını hazırlamış olduğumuz tablodan görebilirsiniz. Saygılarımızla

24.09.2018

Ekran Resmi 2018-09-24 06.39.45.png

The post Konu: Yeni Araç Alımlarında Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Belirlenmesi hakkında appeared first on Kooperatif Danışmanı Mali Müşavir Kemal ÖZMEN.

Powered by WPeMatico