Kooperatif Arsa alımı sırasında üst sınır ipoteği konulabilir mi ?

Alacağın miktarının belirsiz olduğu hallerde de ipotek kurma imkanı tanınmıştır. Rehnin kurulduğu anda, miktarı kesin olarak bilinmeyen ve ileride doğacağı zamanda miktarının ne olacağı kesin olarak tahmin edilemeyen, alacaklar için kurulan bir rehin çeşidi de azami meblağ ipoteğidir. Alacağın miktarını kesin olarak tayin etme imkanı yoksa, taraflar taşınmazın en çok ne miktara kadar teminat teşkil edeceğini kendi aralarında rehin sözleşmesinde kararlaştırırlar ve belirlenen bu miktar tapuya tescil edilir. Mesela; A ile B’nin aralarında yaptıkları anlaşma uyarınca, A kendi taşınmazı üzerinde, B lehine doğmuş ve ileride doğması muhtemel alacaklarının karşılığı olarak ipotek tesis edebilir.

Anapara ipoteğinde rehin, tapuda tescil edilmiş miktar dışında kalan yan alacakları kapsayacağı halde; üst sınır ipoteğinde rehin, tapuda belirtilen meblağ dışında kalan yan alacakları (anapara, takip giderleri ve gecikme faizi, iflasın açıldığı veya rehnin paraya çevrilmesinin istendiği tarihe kadar, muaccel olmuş üç yıllık faiz ile son vadeden başlayarak işleyen faiz) kapsamaz. Örneğin; A, taşınmazı üzerinde B lehine doğmuş ve doğacak

bütün alacakları ile birinci derecede 50 bin TL’lik üst sınır ipoteği tesis etmiş olsun. B’nin alacağı yan alacaklarla birlikte 60 bin TL olmuştur. Taşınmazın paraya çevrilmesinden 55 bin TL elde edilse, B alacağını yan alacaklarıyla değil (60 bin TL), azami meblağ ipoteğinin miktarınca (50 bin TL) elde edebilecektir

The post Kooperatif Arsa alımı sırasında üst sınır ipoteği konulabilir mi ? appeared first on Kooperatif Danışmanı Mali Müşavir Kemal ÖZMEN.

Powered by WPeMatico