Kooperatiflerde Yetkisiz kalan yönetim kurulu genel kurula çağrı yapabilir mi ? Yapmaz ise  yaptırımı nedir ?-EVREN ÖZMEN

Olağan ve olağanüstü genel kurullar , görev süresi sona ermiş olsa bile yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır.

ekran-resmi-2016-12-24-14-20-33

Yönetim kurulunun mevcut olmaması veya devamlı olarak toplanamaması yahut toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması halinde, Kanunun 410 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre, mahkemeden izin alan kooperatif ortağı genel kurulu toplantıya çağırabilir.

Kooperatiflerde azlık pay sahipleri, yönetim kurulundan, gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulun toplantıya çağrılmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri hususların gündeme konulmasını yazılı olarak noter aracılığıyla isteyebilirler.

Bu kapsamda sorularınız için

[contact-form]

 

The post Kooperatif Genel Kuruluna Çağrıyı Kim Yapar ?-Mali Müşavir Evren ÖZMEN appeared first on Kooperatif Danışmanı Mali Müşavir Kemal ÖZMEN.

Powered by WPeMatico