Gündemde olmayan hususlar görüşülemez.

Ancak, kooperatife kayıtlı ortakların en az 1/10’nun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde, a) Hesap tetkik komisyonun seçilmesi, b) Bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması, c) Çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, d) Genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması, e) Kanun, Ana sözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, f) Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, Genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır.

[contact-form]

Reklamlar

Powered by WPeMatico