Olağan genel kurul toplantısının gündeminde sırasıyla şu hususlar bulunur:

  1. a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
  2. b) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
  3. c) Denetçi raporlarının okunması.

ç) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

  1. d) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
  2. e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
  3. f) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
  4. g) Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onaylanması.

ğ) Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, şayet esas sözleşmede görev süreleri belirtilmemişse görev sürelerinin tespiti.

  1. h) Denetçinin seçimi.

Powered by WPeMatico