YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTASI

Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler tazminata hükmedildiğinde eğer yönetici sorumluluk sigortaları yoksa kendi şahsi malvarlıklarından ödeme yapmak durumunda kalacaklardır. Günümüzde yüksek tazminatların dışında ayrıca savunma masrafları da ciddi büyüklükte olabilmektedir. Bu nedenle yöneticiler tazminata hükmedilmese bile bazı durumlarda yüksek tutarda savunma masrafları ödemek durumunda kalabilirler. Sigorta kooperatiflerinin düzenleyeceği yönetici sorumluluk sigortası poliçeleri tüm bu masrafları yöneticiler adına ödeyecek ve yöneticilerin mal varlığı böylelikle korunacaktır.

Kimler sigortalanabilir?

– Kooperatifte ve bağlı ortaklıklarında görev yapan yönetim kurulu üyeleri (bağımsız yönetim kurulu üyeleri de dâhil olmak üzere), yöneticiler, müdürler ve çalışanlar
– Sözleşme döneminde iktisap edilen ve kooperatifin bağlı ortaklığı olan kooperatiflerin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, müdürleri ve çalışanları
– Sözleşme döneminde emekli olan yönetim kurulu üyesi, yönetici, müdür veya çalışan
– Kooperatifin görevlendirmesi üzere bağlı ortaklık olmayan bir kooperatifte görev yapan yönetim kurulu üyeleri (bağımsız yönetim kurulu üyeleri de dâhil olmak üzere) ve yöneticiler
– Poliçeyi satın alan kooperatiftir. Bireysel olarak yönetici sorumluluk sigortası yapılmamaktadır.
Hiçbir yönetici kaza yapmak istemez ama sigorta bir güvencedir.

Ekran Resmi 2017-11-05 19.29.28

 

Powered by WPeMatico