Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kooperatifçiliğin ayrı bir mevzuatı ve özel sektör girişimleriyle büyüyen bir yapısının olması gerektiğini belirterek, “Önümüzdeki dönemde topyekun bir kooperatifçilik mevzuatına yeniden çalışmamız gerekiyor. Üyelerin gerçekten kazandığı işletmeler oluşturmak istiyoruz.” dedi.

Tüfenkci, Bakanlıkta gerçekleştirilen Kooperatifçilik e-Sertifika Programı (KOOP-ES) Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Türk milletinin vatanını canı pahasına savunduğunu vurgulayarak, Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen askerler için Allah’tan rahmet diledi.

Bakanlık olarak güçlü Türkiye için gerekli adımları attıklarını ifade eden Tüfenkci, ülkenin kalkınması noktasında kooperatifleri de ekonominin önemli bir unsuru haline getirmek istediklerini söyledi.

Tüfenkci, kooperatiflerin önündeki rekabet engellerinin kaldırılması için bazı düzenlemeler yaptıklarını anımsatarak, bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu‘nda görüşülen torba yasa tasarısında yer alan kooperatiflere ilişkin düzenlemenin, tarımsal amaçlı kooperatifleri Hazine’ye ait arazilerin tahsisinde avantajlı hale getireceğini bildirdi.

Kooperatifçilik konusunda yeni bir mevzuat çalışmasına ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Tüfenkci, “Önümüzdeki dönemde topyekun bir kooperatifçilik mevzuatına yeniden çalışmamız gerekiyor. Küçük işletmeleri bir araya getirerek büyük iktisadi işletmelere dönüştürmek, üyelerin gerçekten kazandığı işletmeler oluşturmak istiyoruz. Kooperatif bilincini bu anlamda özendirmeliyiz.” diye konuştu.

“Üyelerin hakkını, hukukunu korumalıyız”

Tüfenkci, kooperatiflerin tarımdan krediye, sigortadan enerjiye, eğitimden sosyal ihtiyaçlara ve konuttan taşımacılığa kadar ekonominin her sektöründe faaliyet gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Kooperatifler, tüm dünyada kamu ve özel sektörün yanında üçüncü sektör olarak kabul edilmektedir. Kooperatifçiliğin ayrı bir mevzuatı, ayrı bir sorumluluğu, özel sektör girişimleriyle büyüyen bir yapısı olmalı. Ülkemizdeki mevcut kooperatifçiliğin ekonomik anlamda büyümesi ve aynı zamanda yeni nesil kooperatiflerin yaygınlaşması ancak kooperatifçiliğin farklı sektörlerde de yer almasıyla mümkündür. Kooperatifler sermayenin tabana yayılması noktasında yerel kalkınmanın anahtarıdır.”

Tüfenkci, kooperatiflerin küçük girişimleri büyük işletmelere dönüştürerek bulundukları bölgenin sanayisinde söz sahibi olabildiğini, İstanbul Sanayi Odasının “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasında kooperatiflerle kooperatif iştirak ve kuruluşlarının sürekli yer aldığını hatırlattı.

Kooperatiflerin kurumsallaşma noktasında mevzuat kaynaklı eksikliklerinin bulunduğunu anlatan Tüfenkci, “İlk olarak kooperatiflerin oluşturduğu şirketler kurumsallaştırılmalı. Bu konuda hangi adımların atılması gerekiyorsa bunu birlikte gerçekleştirelim. Kooperatif yöneticileri de üyelerine karşı sorumluluklarını hakkıyla yerine getirilmeli. Üyelerin hakkını, hukukunu korumalıyız.” ifadesini kullandı.

“KOOP-ES ile sektörün nitelikli büyümesini hedefliyoruz”

Kooperatiflerin mevcut sorunlarına çözüm bulabilmek amacıyla önemli düzenlemeler yaptıklarını dile getiren Tüfenkci, geçen yıl kanunda gerçekleştirilen değişiklikle kooperatif üst kuruluşuna ortak olunmasına, olağan genel kurul toplantılarının en fazla üç hesap dönemini kapsayacak şekilde ve birleştirilerek yapılabilmesine, bu sayede kooperatiflerin en önemli gider masraflarından olan genel kurul giderlerinde tasarruf yapılmasına imkan sağlandığını söyledi.

Tüfenkci, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle kooperatiflere iktisadi işletme kurulması şartıyla muafiyetleri bozulmadan ortak dışı işlem yapabilme imkanı getirildiğini, ortak dışı işlemin yasal tanımının yapıldığını ve yanlış uygulamalara sebep olan demirbaşların satılmasının ortak dışı işlem sayılmayacağına ilişkin düzenleme yapıldığını anımsattı.

Ortak dışı işlem yapmak ve katıldıkları diğer kurumlardan elde ettikleri kazancı ortaklarına dağıtmak isteyen kooperatiflerin de ticari hayatta önlerini açtıklarını belirten Tüfenkci, şunları kaydetti:

“Kooperatiflerin izin almak kaydıyla tütün işleme tesisi kurabilme ve ticaretini yapabilmelerine imkan sağlanmıştır. Kanunda yapılan değişiklikle ortak sayısı 500’ü aşan kooperatif ve birliklerinin yarısından fazla hissesine sahip olduğu, 50 milyon üstü cirosu bulunan anonim ortaklıkların paylarının halka arz olunmuş sayılacağı ve bu şirketlerin halka açık anonim şirket hükümlerine tabi tutulacağı bir düzenleme yaptık.”

Bakanlık olarak kooperatifçilik eğitimlerine yönelik girişimlerde bulunduklarına işaret eden Tüfenkci, “KOOP-ES ile ortaklık bilincine sahip ve kooperatifçilik mevzuatına hakim, donanımlı kişilerin bu sektörde yer almasını ve sektörün nitelikli büyümesini, böylece kooperatiflerimizin ekonominin önemli unsurlarından biri haline gelmesini hedeflemekteyiz.” ifadesini kullandı.

“Program, kooperatifçilik bilincinin gelişmesine katkı sunacak”

Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu da Anadolu Üniversitesi ile iş birliği yaparak, kooperatiflerin ihtiyaç duyduğu konularda eksiklerini tamamlayacak bir “uzaktan eğitim” programı planladıklarını belirterek, KOOP-ES’in ilk kez 2017-2018 akademik döneminde deneme amaçlı hayata geçirildiğini bildirdi.

Bu kapsamda ilk mezunların sertifika almaya hak kazandığını ifade eden Seymenoğlu, kooperatifçilik eğitimlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla Bakanlık koordinasyonunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Anadolu Üniversitesi ve Milli Kooperatifler Birliği ile ortak çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan da üniversitenin 60 yıldır faaliyetlerini sürdürdüğünü, dünyanın 16 farklı ülkesinde hizmet sunduklarını belirterek, KOOP-ES için yaptıkları iş birliğinin toplumda kooperatifçilik bilincinin gelişmesine katkı sunacağını dile getirdi.

Bakan Tüfenkci, konuşmaların ardından Gündoğan’a plaket takdim etti.

Powered by WPeMatico