Dolayısıyla, verginin konusuna girmeyen bu ceza tutarları üzerinden KDV hesaplanması söz konusu olmayacaktır.Bu konuda Maliye Bakanlığı da aynı görüşte olup, verdiği bir özelgede,“Bir mal teslimi veya hizmetin karşılığını teşkil etmeyen veya buna bağlı olarak ortaya çıkmayan dolayısıyla malın süresinde teslim edilmemesi nedeniyle sadece sözleşme şartlarına uyulmaması sonucu ortaya çıkan tazminatlar katma değer vergisinin konusuna girmediğinden, tazminat tutarı üzerinden katma değer vergisi hesaplanması söz konusu olmayacaktır.

Ekran Resmi 2017-11-05 19.29.28

[contact-form]

Powered by WPeMatico