Alt işverenlerce Kuruma olan borçlar ödenmediği takdirde Kurumca 6183 sayılı Kanun gereği yürütülen icra takip işlemleri sırasında, hem asıl işverene hem de alt işverene birlikte ödeme emri gönderilerek, birikmiş alacakların hem asıl işverenden hem de alt işverenden tahsili cihetine gidilmektedir.

Bu nedenle alt taşeronlarda teminat mektubu alınmalıdır

The post Kooperatiflerde Alt işverenin sigorta borcundan kooperatife icra takibi yapılabilir mi ?-EVREN ÖZMEN appeared first on Kooperatif Danışmanı Mali Müşavir Kemal ÖZMEN.

Powered by WPeMatico