Çıkarma Kararı Vermeye Yetkili Organlar KoopK’nın 16/II. maddesine göre, çıkarma kararı verme yetkisi tüm ortakları temsil eden, en üst ve en yetkili organ konumundaki (bkz. KoopK m. 42/I) kooperatif genel kuruluna aittir. Bununla birlikte, bu hususta yönetim kuruluna da yetki verilebilir. KoopK’nın 16. maddesinin ikinci fıkrasına göre, ana sözleşmeye açıkça hüküm konulmak ve çıkarılan ortağın genel kurula başvurma hakkı saklı kalmak kaydıyla, yönetim kurulu da ortağın kooperatiften çıkarılması konusunda yetkili kılınabilir.

Powered by WPeMatico