Evren Özmen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
evrenozmen@ozmconsultancy.com
http://www.kooperatiflerkanunu.com

Kooperatiflerde Genel Kurul Gündeminde Huzur Hakları İle İlgili Ayrıca Gündem Maddesi Konulması Gerekmekte Midir?

Bilindiği üzere kooperatif ana sözleşmesinin genel kurul görev ve yetkileri başlıklı 23. Maddesinin 3 .fıkrasına göre Yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek aylık ücret, huzur hakkı ve yolluk miktarı ile bütçeyi görüşerek karara bağlamak, devir ve terk edilemeyen yetkilerden sayılmıştır.

Bu nedenle huzur hakkının genel kurul tarafından belirlenmesi gerekmektedir.

Huzur haklarının belirlenmesi için ayrıca gündem maddesi yapılıp, yapılmayacağı ile ilgili olarak ise , kooperatifler kanunun da hüküm bulunmayan hallerde Türk ticaret kanunu hükümlerine başvurulması nedeni ile bakılacak mevzuat Anonim şirketlerin genel kurul toplantıları yönetmeliğidir. Yönetmeliğin Gündem başlıklı 13.maddesinin f bendinde Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi için ayrıca gündem maddesi konulur denilmektedir.

Uygulamada bir çok kooperatif gündemine bu hususu dikkate almadığı bilinmektedir. Burada bulunan risk gündemin bütçe maddesinde aleyhte oy kullanan kişilerin bir ay içinde genel kurul iptal davası açması durumunda yaşanacaktır.

[contact-form]

Powered by WPeMatico