Sorularınız için Mali Müşavir Evren ÖZMEN

KİMLER KATILIR 

1-BAŞKA BİR ORTAK

2-ANNE -BABA

3-EŞİN ANNE BABASI

4-ÇOCUKLAR

KİMLER KATILAMAZ

1-AVUKATLAR VEKALETNAME İLE KATILAMAZ

2-KARDEŞLER KATILAMAZ

EK BİLGİ: YAPI KOOPERATİFLERİNDE YÖNETİM VEKALET ALAMAZ- İŞLETME KOOPERATİFLERİNDE YÖNETİM VEKALET ALIR ( BU HUSUSTA FARKLI ANA SÖZLEŞMELER OLABİLMEKTEDİR-ANA SÖZLEŞMENİZİ KONTROL EDİNİZ )

VEKALETNAME

 

 

…… no ile ortağı bulunduğum S.S. …………………………………..…. Kooperatifinin …/…/20… tarihinde ………………………………………/İstanbul adresinde Saat …:…..’de yapılacak ………… yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………….………..’yı vekil tayin ettim…./…./20

 

VEKALET VERİLENİN                                                       VEKALET VEREN

           Adı-Soyadı/İmza                                                                          Adı-Soyadı/İmza

Ortak No:

(Vekalet verilen eş ve birinci derecede akraba ise

eşi, annesi, babası, oğlu gibi yazılacak).

 

 

 

 

 

 

 

NOT                           :

1- Üye sayısı 1000’den az olan kooperatiflerde 1 (bir) ortak birden fazla ortağı temsil edemez.

2- Üye sayısı 1.000’den fazla olan kooperatiflerde anasözleşme ile belirlenmişse 1 (bir) ortak en çok 9 (dokuz) ortağı temsil edebilir.

3- Eş ve birinci derecede akrabalar için temsilde ortaklık şartı aranmaz.

4- Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeler ile kooperatifi temsile yetkili kılınılan kimseler vekalet oy kullanamazlar.

The post KOOPERATİFLERDE GENEL KURULA KİMLER VEKALETEN KATILABİLİR ?-EVREN ÖZMEN appeared first on Kooperatif Danışmanı Mali Müşavir Kemal ÖZMEN.

Powered by WPeMatico