Kefalet Sigortası Teminatları

 

– İnşaat işlerinde, işin teslimini takiben belli bir süre sonra işçilik kusuru sonucu ortaya çıkan zararlara karşı “İmalat / Bakım / Onarım Teminatı”,

– İhaleyi kazanan kişinin sözleşme imzalamaktan vazgeçmesi riskine karşı “İhaleye Katılım (Geçici Teminat) Teminatı”,

– Alt yüklenici ve işçilere yapılacak ödemelerin yapılmamasına karşı, “Ödeme Teminatı “,
– Yüklenicilerin yükümlülüklerini sözleşmede belirlenen şartlara uygun şekilde yerine getirmemesi durumunda, sigortacının yeni bir yüklenici ile anlaşıp işin tamamlanmasını sağlayacak “Performans Teminatı” veya “Sözleşme Teminatı” ve “Kamu İhaleleri Teminatı” dır.

Powered by WPeMatico