Kooperatifler, işçiler veya o hizmeti kullanan halkın sahip olduğu şirketlerdir. Üyelerinin sahip olduğu bu şirketler özel bir amaca yönelik kurulur: ekonomik veya toplumsal bir ihtiyacın tatmini, piyasaların yeterince temin edemediği kaliteli bir mal veya hizmetin uygun fiyatlarla sağlanması veya ihtiyaç duyulan bir üretimle meşgul olan bir ekonomik yapının yaratılması veya daha adil dağıtımın gerçekleştirilmesi. Kooperatifler çok küçük ölçekten büyük şirketlere uzanan bir yelpazede ortak mülkiyete dayalı ve demokratik bir kontrole tabi girişimlerdir. Bir kooperatif işletmesi kendi işini kendi yapma, kendi sorumluluğunu taşıma, demokrasi, eşitlik, hakkaniyet, dayanışma yanında hesap verilebilirlik ve şeffaflık gibi değerler üzerine kurulur. Demokratik bir şekilde Uluslararası Kooperatif Birliği tarafından belirlenen açık üyelik, her üyenin yatırım miktarına bakılmaksızın eşit oy hakkı (“bir kişi bir oy”), sürekli eğitim ve yerelin taleplerine duyarlılık ilkeleri çerçevesinde yönetilmelidir. Kooperatifler üye-sahipler arasındaki ilişkiler ve kooperatifin amacına göre üç temel sınıfa ayrılabilirler: tüketici, üretici veya çalışanların sahip olduğu formlar (veya üçünün farklı kombinasyonları).

Temel amaçlar
Kooperatif dayanışma cumhuriyetinin temel amaçları; herkes için sürdürülebilir ekonomik refah yaratmak; yoksulluğu, milyarderleri, ekonomik eşitsizliği, ırkçılığı, cinsiyetçiliği ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak; ekonomik faaliyetler, sermaye ve kolektif refah üzerindeki yerel demokratik kontrolü artırmak. Amaç aşağıdaki ilkelere dayalı kooperatif dayanışma ekonomisini kurmaktır:
• ekonomik demokrasi;
• insani, toplumsal ve ekonomik değerler;
• adil, sömürüye dayanmayan ilişkiler;
• demokratik katılım;
• çeşitlilik;
• hakkaniyet;
• ekolojik sürdürülebilirlik;
• çalışma onuru;
• görünmez üretkenliğin görünür hale getirilmesi (özellikle çocuk yetiştirme, yaşlıların bakımı ve ev düzeni);
• sermaye üzerinde demokratik kontrol;
• varlıkların mülkiyetinin, refah birikiminin, varlıkların ve refahın dağılımının kolektif hale getirilmesi.

Reklamlar

Powered by WPeMatico