Kar Dağıtım Tablosu Düzenlenmesine İlişkin Hadler

8 Sıra Numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile yapılan açıklama uyarınca ek mali tabloları eklemek zorunda olan mükelleflerin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine ek mali tablolardan sadece KAR DAĞITIM TABLOSU nu eklemeleri yeterli bulunmuştur.

Buna göre, 2017 yılına ilişkin verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde 2017 yılı aktif toplamı 16.727.800,- TL’ nı veya net satışlar toplamı 37.173.000,- TL’ nı aşan işletmelerin Kar Dağıtım Tablosunu düzenleme zorunluluğu bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

www.saymmas.com.tr

Powered by WPeMatico