Limited şirket kuruluşlarında % 25 oranında sermaye blokesi yaptırılma zorunluluğu kalkmıştır.-KOOPERATİF DANIŞMANI MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

pexels-photo.jpg

Limited şirket kuruluşlarında

% 25 oranında sermaye blokesi yaptırılma zorunluluğu kalkmıştır.

6102 sayılı Kanunun 585 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “imzalarının noterce onaylandığı veya ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı” ibaresi “ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 

  “Ancak nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmibeşinin tescilden önce ödenmesi şartı limited şirketler bakımından uygulanmaz.”

 

Powered by WPeMatico