Maliye Bakanlığınca, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla etkin mücadele için 5 yıllık strateji hazırlandı

Bakanlık, etkin işleyen güçlü bir ekonomiye ve temiz topluma ulaşmak için, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadeleyi, öncül suçları önlemede önemli bir araç olarak görüyor.

Gelecek dönem terör örgütlerinin finansman kaynaklarını tespit etmek, fon hareketlerini izlemek ve bu yapılara fon sağlama araç ve yollarını engellemek için Bakanlık faaliyetlerinin artırılması planlanıyor.

Bu kapsamda, Bakanlığın ana hizmet birimlerinden Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, daha güçlü bir mali istihbarat birimi olabilmesi için 2022 yılı sonuna kadar yasal, idari ve teknik kapasitesi ve yetkinliği artırılarak yeniden yapılandırılacak

MASAK bünyesinde toplanan veri çeşidi sayısı ve kalitesi artırılarak, verilerin aktarım süreçleri hızlandırılacak.

Mali suçlarla mücadele sürecinin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla kolluk, istihbarat, adli ve ilgili diğer birimlerle iş birliği sürecinin proaktif ve daha etkin hale getirilmesi sağlanacak.

Aklama suçu ve terörün finansmanıyla mücadelede, MASAK’ın koordinasyon görevlerinin yaygınlaştırılması, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı suçlarına ilişkin alınan ihbar ve şüpheli işlem bildirimlerinin analiz ve değerlendirme çalışmalarının daha hızlı tamamlanması üzerine yoğunlaşılacak.

FİNANSAL OLMAYAN SEKTÖRLERLE DE ÇALIŞMA YÜRÜTÜLECEK

Yükümlü gruplarına yönelik “önleyici tedbirler” çerçevesinde düzenlenen eğitim ve çalıştayların yanında her bir yükümlü itibarıyla birebir ve rehberlik odaklı benzer faaliyetlerin icra edilmesi ve daha nitelikli şüpheli işlem bildirimi elde edilmesi üzerinde durulacak.

Söz konusu dönemde, finansal sektör odaklı şüpheli işlem bildirimi standardı için yapılan kapsamlı çalışmaların yanında, finansal olmayan sektörler için de benzer çalışmaların yapılması, bu alanda kolluk ve istihbarat birimleriyle ortak çalışmaların yürütülmesi, uluslararası standartlara uyum kapsamında gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılması hususlarına önem verilecek.

MALİ SUÇLARLA MÜCADELEDE EĞİTİMLER 5 KAT ARTACAK

Bu stratejiler doğrultusunda mevcut durumda 105 olan cari yılda denetlenen yükümlü sayısının 2022 yılına gelindiğinde 150’ye çıkması öngörüldü.

Ayrıca, MASAK bünyesinde toplanan veri çeşidi sayısının da 105’ten 125’e yükseltilmesi amaçlanırken paydaşlarla gerçekleştirilen eğitim ve çalıştay sayısının 5 kat artarak 100’e ulaşması hedeflendi.

Öte yandan, adli makamlarca Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gönderilen talepler çerçevesinde MASAK bünyesinde yapılan analiz ve değerlendirme çalışmalarının tamamlanma süresinin de 4 aydan 2 aya inmesi hedefler arasında yer aldı.

TAHMİNİ MALİYET 5 YIL İÇİNDE YÜZDE 39 ARTTI

Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadele stratejisi için tahmini maliyeti 5 yılda yüzde 39 artırdı.

Bakanlık, söz konusu suçlarla mücadele stratejisinde tahmini maliyeti 2018’de 27 milyon lira, 2019’da 30,3 milyon lira, 2020’de 32,4 milyon lira, 2021’de 34,8 milyon lira, 2022’de 37,5 milyon lira olarak belirledi.

Powered by WPeMatico