Meclis, KDV mesaisine devam edecek

Mecliste bu hafta KDV ile ilgili değişiklikleri içeren tasarının görüşmelerine devam edilecek. Ayrıca down sendromu ve tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili araştırma komisyonları kurulacak

Meclis, Katma Değer Vergisi Kanunu Tasarısı ile iki ayrı araştırma komisyonu kurulması için mesai yapacak.

Genel Kurulda, tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlanan, Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine devam edilecek.
KDV düzenlemesi ne getiriyor?
“Temel kanun” olarak iki bölüm halinde görüşülecek tasarıya göre, mükelleflerin alışları nedeniyle ödedikleri KDV’nin 12 ay boyunca indirim yoluyla giderilemeyip devretmesi durumunda iade edilmesine imkan sağlanacak.
Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişilerce, Türkiye’de ikamet etmeyen yabancılara sağlık kuruluşlarında verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri vergiden muaf olacak.
Vergi Usul Kanununca değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen KDV, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilecek.
Teknoloji geliştirme bölgesinde üretilen oyun yazılımları KDV’den muaf olacak.
Gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara ve bunların depolarına yapılan teslimler, KDV ve ÖTV’den istisna tutulacak.
Maliye Bakanlığı, bütçe imkanlarını da gözeterek geçmiş yıllardan devreden KDV’yi vergi incelemeleri yaparak iade edecek.

Katma Değer Vergisi İade İncelemeleri Grup Başkanlığı kurulacak.
Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servislere ilişkin ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazançlarının tamamı, plakaların elde tutulma süresi gibi şartlar aranmaksızın gelir vergisinden istisna olacak. Ancak devre ilişkin kağıtlarla ilgili işlemlerde, satım bedeli üzerinden binde 30 oranında noter harcı alınacak.

Devlet üniversitelerinin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimlerinin 2017 yılı sonu itibarıyla ödenmeyen ilaç ve tıbbi malzeme borçları Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılacak kaynak ile ödenecek.

İki yeni araştırma komisyonu kurulacak
TBMM Genel Kurulunda, 27 Mart Salı günü, down sendromunun Türkiye’de yaygınlığı, down sendromluların ve ailelerinin sorunlarının, ihtiyaçlarının tespit edilerek, alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilen araştırma önergeleri birleştirilerek görüşülecek ve Araştırma Komisyonu kurulacak.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin ekolojik denge gözetilerek üretiminin artırılması, satılması, sağlığa uygun olarak kullanılması, ihracatının geliştirilmesine yönelik sorunların ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla verilen Meclis araştırma önergelerinin görüşmeleri de birleştirilerek aynı gün yapılacak, Araştırma Komisyonu oluşturulacak.

Powered by WPeMatico