Mükelleflerce düzenlenen belge sayılarının KDV 1 Beyannamesi ile beyan edilmesinin ertelenmesi

Eylül 2017 Vergilendirme Dönemi için KDV 1 beyannamesinde aşağıdaki belge türleri eklenerek, teslim edilen mal ve hizmetler için düzenlenen belge sayıları istenecek ve 01.10.2017 tarihinde uygulamaya konulacaktı.

-FATURA

-e-FATURA

-e-Arşiv FATURASI

-e-BİLET

-PERAKENDE SATIŞ FİŞİ

-SERBEST MESLEK MAKBUZU

-İRSALİYELİ FATURA

-ÖZEL FATURA

-DİPKOÇANLI YOLCU TAŞIMA BİLETİ

-KIYMETLİ MADEN SATIM BELGESİ

-DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN SATIM BELGESİ

-NOTER MAKBUZU

-DÖNER SERMAYE ALINDI BELGESİ

-DİPKOÇANLI OLMAYAN YOLCU TAŞIMA BİLETLERİ

-TAHSİLAT ALINDI BELGESİ (KAMU KURUMLARI/BELEDİYELER)

19.09.2017 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan duyuruda

09/2017-09/2017 Vergilendirme Döneminde uygulamaya konulacak olan düzenlemeyi ileri bir tarihe ertelemiştir.

Söz konusu olan duyuru şöyledir:

Mükelleflerimizce, bir vergilendirme döneminde düzenlenen belge sayılarının beyan edilmesi için KDV 1 beyannamesine yeni tablo eklenmesine ilişkin yapılan değişiklik yeniden değerlendirilmek üzere ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Önemle duyurulur.

Kaynak : https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html

Berker Bostancı

HÜRSES

Powered by WPeMatico