Naylon fatura satana vergi var

Sahte veya yanıltıcı belge düzenlemek suçunun 5 yıla kadar hapis cezası var. Ama iş bununla da bitmiyor. 3 kat vergi ziyaı cezası da var.

KOMİSYON GELİRİ

Sahte ve yanıltıcı belgeleri satanlar var. Bu belgeleri satıp komisyon alanların elde ettikleri gelir de ticari kazanç oluyor ve vergilendiriliyor. Çünkü Vergi Usul Kanunu 9. maddesi uyarınca,vergiyi doğuran olay kanunlarca yasaklanmış olsa bile, bu faaliyetten elde edilen gelir, vergiye tabi.

Sahte veya yanıltıcı belge satanlar, belgelerin tutarlarının belli bir oranı kadar komisyon alıyorlar. Bu oran farklı tutarlarda olabileceği gibi, yargıya intikal eden olaylarda ve Maliye Bakanlığı’nın genel görüşüne göre, en çok karşılaşılan belge olan faturada komisyon oranları yüzde 2 ila 3kabul ediliyor.

Örneğin, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun verdiği bir kararda; “alış belgelerinin gerçeği yansıtmadığı tespit edilen yükümlünün düzenlediği faturaların gerçek bir mal hareketine dayanağı kabul edilmeyeceğinden, faturaların yüzde 2 komisyon karşılığında düzenlendiğinin kabulü ile yapılan cezalı tarhiyatta yasaya aykırılık yoktur” denilmiş.

YÜZDE ON

Fatura düzenleyip satanların elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesinde parasal açıdan yükleri, vergi aslı ve cezalar ile birlikte, fatura miktarının yüzde 10’unun geçebiliyor.

Dr. Cem Barlas Arslan
barlasarslan@gmail.com

hurses.com.tr

Powered by WPeMatico