Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Siteleri kamu ihale kanununa tabi midir ?

1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinin gelirleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan kredi ile ortaklarından alınan ortaklık aidatlarından ibarettir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak kredi tahsisinin bir ortaklık ya da sermaye olarak nitelendirilmesi olanaksızdır.

Bu itibarla; Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Siteleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunmamaktadır. (Kamu İhale Kurulunun 05.03.2003 tarih ve 2003/DK.D-63 sayılı kararı)

cropped-ekran-resmi-2015-11-21-18-56-29

[contact-form]

The post Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Siteleri kamu ihale kanununa tabi midir ?- appeared first on Kooperatif Danışmanı Mali Müşavir Kemal ÖZMEN.

Powered by WPeMatico