SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERE KDV İADE VE KARŞIT İNCELEME YETKİSİ VERİLDİ

7104 sayılı Kanun ile KDV Kanunu ile muhtelif Kanunlarda ve KHK’larda
değişiklikler ve düzenlemeler yapıldı.
KDV Kanuna “Hasılat esaslı vergilendirme sistemi” getirildi. Ticari kazancı
işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest
meslek kazanç deflerine göre tespit edilenlerden, Bakanlar Kurulu
tarafından belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamında yer alanların
talep etmesi halinde, hasılatları üzerinden belirli bir oranda KDV ödemeleri
yönünde düzenleme yapıldı.
KDV iadelerinde vergi müfettişlerince yapılacak iade incelemelerinin süresi
üç ay olarak belirlendi. Bu süre idarece 2 aya kadar uzatılabilecektir.
SMMM’lere KDV iadelerinde rapor düzenleme ve katma değer vergisi
iadesine dayanak teşkil eden rapora konu hesap ve işlemlerin
doğrulanması için gerekli kayıt ve belgelerle sınırlı olmak üzere karşıt
inceleme yetkisi verildi.

TÜRKOM MEVZUAT SİRKÜLERİ tamamını okumak için tıklayınız

TÜRMOB

Powered by WPeMatico