SGK affında ödenmemiş primleri ödeyerek erken emeklilik fırsatını kaçırmayın
Kamuoyunda SGK ve Maliye borçlarını yapılandıran kanun olarak bilinen “Torba Kanun”da, sadece borç affı ve yapılandırmasına ilişkin hükümler yer almıyor, kanun aynı zamanda başta Bağ-Kur’lular olmak üzere diğer sigortalılar ve işverenlere yönelik önemli düzenlemeler de içermektedir.
“Torba Kanun”la prim borcu olan ve ödeme yapmayan Bağ-Kur’luların, bu sürelere ait borçlarını ödeyerek emekli olmalarının önü açılmaktadır. Üstelik borcunu ödeme imkânı olmayanlara bankalardan kolay kredi kullandırılması bile söz konusu olmaktadır.
Kimler faydalanacak?
Daha önceden tescil kaydı olduğu hâlde primlerini ödememesi nedeniyle silinmiş olan borçlar, güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan tutarı, ödemeleri hâlinde, bu hizmetlerin ihya edilerek emeklilikte dikkate alınarak emekli olma  fırsatından;
  • Köy ve mahalle muhtarları,
  • Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar,
  • Tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar ile diğer Bağ-Kur (4/1-b) kapsamındaki sigortalılar
Faydalanabilecektir.
Ne zaman nereye başvuru yapılmalı?
Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin prim borçları yönünden sigortalılık dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmak gerekmektedir.
Sosyal Sigortalar Kanununa göre tescilleri yapıldığı hâlde prim borçları nedeniyle daha önceki ilgili kanunları uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş olan bu sigortalılar ya da ölümleri hâlinde hak sahiplerinin 01/06/2018 ila 31/7/2018 tarihleri arasında müracaatlarını yapmış olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu fırsatı kaçırmış olacaklardır.
Belirtilen sürelerde müracaat edenlerin durdurulmuş olan sigortalılık sürelerinin durdurulmamış gibi değerlendirilerek işleme alınması için hesaplanan tutarları en geç ilk taksit ödeme süresi olan 31/8/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemeleri hâlinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.
Bunlar da borçlarını “Torba Kanun”la getirilen borca uygulanan gecikme zammı, cezası ve faizinin silinerek enflasyon oranında güncellenmesini talep edebilirler.
2008 yılı öncesi için hizmet kazanma avantajı
“Torba Kanun”da Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında tescilleri yapıldığı hâlde prim borçları nedeniyle hizmetleri 2015 yılında durdurulanlar faydalanabileceği gibi 2008 yılında durdurulanlar da faydalanacak.
2008 yılında kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunanların Bağ-Kur hizmetleri silinmişti.
Bunlardan hizmeti 2000 yılı öncesine doğru geriye gidenler hem erken emekli avantajını elde etmeleri hem de daha yüksek emekli maaşı elde etme fırsatlarını yakalama şansları bulunmaktadır.
Hizmet ihyası ile emeklilik fırsatından sigortalı ölmüş ise eş ve çocukları ile şartları varsa anne babası da müracaat edebilecektir.
Müracaat üzerine “Torba Kanun”daki yapılandırma avantajlardan faydalanmak mümkündür. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir. Böylece eksik primi olması nedeniyle emekli olamayanlar hemen emekli olabileceklerdir.
Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi hâlinde ihya işlemi geçerli sayılmaz. Bu durumda ödenmiş olan tutarlar ilgilinin başkaca prim borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir
Prim borcunu ödeyememesi nedeniyle emekli olamayanlara kredi fırsatı
“Torba Kanun” kapsamında birikmiş prim borçlarını ödeyerek ve dondurulmuş hizmet sürelerini ihya ederek emekli olabilecek sigortalılarımıza yönelik SGK ile Ziraat Bankası arasında kredi iş birliği protokolü imzalandı.
Banka ile yapılan protokol ile sigortalılarımıza kredi kullanmak suretiyle emekli olma imkânı getirilmiştir.
Bu imkândan yararlanmak isteyen sigortalıların sigorta prim borçlarına ilişkin yapılandırma başvurularını öncelikle Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine yapacaklar, kurumdan alacakları sigorta prim borcunu peşin ödemesi hâlinde emekli olabileceklerine ilişkin yazı ile birlikte T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubelerine müracaat edeceklerdir.
Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe kadar bankadan aylık 1,28 faiz oranı ve 48 ay vade ile kredi kullanabileceklerdir.

İsa Karakaş
tg.com.tr

Powered by WPeMatico