SGK uygulamasında en kolay ve en erken emekliliklerin başında malulen emeklilik gelmektedir. Çünkü normal emeklilikte yaş şartı ve belirli bir süre prim ile sigortalılık şartları varken malulen emeklilikte bu şartlar son derece daha basit ve azdır. Hatta yaş şartı bile yoktur.
Siz değerli okuyucularımızdan gelen çok sayıda sorulardan hareketle özelikle değişik hastalıkları bulunup malulen emekli olmak isteyenlere yol haritası mahiyetinde bu yazımız kaleme alınmıştır.
Yaş şartı olmadan  emeklilik
Malulen emeklilik için SSK’lı ve Bağ-Kur’luların çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybetmiş olmaları temel şarttır.
Emekli Sandığına (4/c) tabi kamu görevlilerinin ise çalışma gücünün en az %60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybetmiş olması lazımdır. Ancak bu şart olsa bile sigortalıların ilk defa çalışmaya başladıkları tarihten önce çalışma gücünün %60’ını hastalık veya özürleri sebebiyle kaybetmiş iseler malullük aylığından yararlanamazlar.
Malulen emeklilik için yaş şartı aranmamaktadır. Fakat 10 yıllık sigortalılık süresi ve toplam olarak 1800 gün malullük sigortası primi ödemiş olmak gerekmektedir.
Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olanlar için ise sigortalılık süresine bakılmamaktadır. 1800 gün malullük sigortası primi bildirilmiş olması yeterli bulunmaktadır.
Branşlar itibarıyla en çok maluliyet verilen hastalıklar
“SGK, en çok hangi hastaları malulen emekli yapmaktadır?” sorusunun cevabı aşağıda yer verdiğimiz SGK istatistiklerinde yer almaktadır.
Buna göre birden fazla hastalığı bulunan çalışanlar ilk sırada bulunmaktadır. Bu çalışanları ikinci sırada kanser hastaları izlemektedir. Kalp hastalıkları olanlar dördüncü sırada yer almaktadır.
Burada dikkati çeken bir ayrıntı da sadece fiziksel rahatsızlıkları olan değil psikoloik hastalıkları olanların da malulen emekli olabilmesidir. Malulen emeklilikte psikiyatri hastalarının en çok malulen emekli olanlar arasında dördüncü sırada yer almaları dikkat çekmektedir.
Yukarıdaki tabloda bazılarına yer verilen hastalıklarından birine veya birkaçına yakalanmış olup çalışamayacak durumda bulunan ve 10 yıllık sigortalılık süresi ile toplam olarak 1800 gün malullük sigortası primi ödemiş olan hastalar bağlı bulundukları SGK müdürlüklerine müracaat edip malulen emeklilik için başvuruda bulanabilirler.
Hemen hatırlatalım, malulen emeklilikte püf nokta malulen emeklilik raporu alınacak hastalığın ilk sigorta giriş tarihinden sonra ortaya çıkmış olması gerekmektedir.
“Ömrü boyunca bir dilim ekmek vermemiş biriyle sakın yola çıkma, fedakârlığı bilmediğinden ilk sıkıntıda seni satar.” Farabi
“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”
“26 yıllık memuriyeti olan eşimden boşandım. Boşandıktan sonra kalp krizi sonucu öldü. Çocuklarımıza ve bana, aylık bağlanır mı?” Servet Çelik
Servet Bey, yetimlere aylık bağlama şartlarını taşımaları hâlinde aylık bağlanır. Eşe aylık bağlanması evli iken ölüm hâlinde mümkündür. Boşanan eşlerin kendisine maaş bağlanmamaktadır.
Bağ-Kur’da ihya
“Bağ-Kur ile ilgili  kısmi ihya çıkacak mı? SGK öncesi doğumlara borçlanma çıkacak mı?” Süleyman Muammer
Süleyman Bey,  “Torba Kanun” hâlen TBMM’de görüşülmektedir. Mevcut hâlinde belirttiğiniz hususlarla ilgili henüz bir düzenleme bulunmamaktadır.
Dul aylığı alan isteğe bağlı sigorta olabilir mi?
“Emekli Sandığından emekli eşimden dolayı dul aylığı alıyorum. İsteğe bağlı sigortalı olmam hâlinde dul aylığım kesilir mi?” Esra Karamemiş
Esra Hanım, Emekli Sandığından dul aylığı alanların isteğe bağlı sigortalı olmaları hâlinde dul aylıkları kesilmemektedir.
              ***
Cenk Bey, Emeklilik için prim gün sayınız dolmuş olsa bile yaş şartını yerine getirmeden size emeklilik maaşı bağlanmayacaktır. Emeklilik başvurunuzu 14.03.2025 tarihinde yapabilirsiniz.

İsa Karakaş
isa.karakas@tg.com.tr

turkiyegazetesi.com.tr

Powered by WPeMatico