T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
03.10.2017
DUYURU
ERTELENEN PRİM BORÇLARI
Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun geçici 72 nci maddesi ile 5510 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları
çalıştıran özel sektör işverenlerimizden gerekli şartları taşıyanların 2016 yılı Aralık ayına
ait ertelenen sigorta prim tutarının 2017 yılı Ekim ayı sonunda (31/10/2017 tarihine
kadar), 2017 yılı Ocak ayına ait ertelenen sigorta prim tutarının 2017 yılı Kasım ayı
sonunda (30/11/2017 tarihine kadar), 2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta prim
tutarının ise 2017 yılı Aralık ayında (26 Aralık 2017 tarihine kadar ) ödenmesine ilişkin
düzenleme hayata geçirilmiş olup, ertelenen prim tutarları için yeni ödeme sürelerinin
belirlenmesi veya ertelenen prim tutarlarının tahsilatından vazgeçilmesi gibi bir durum
söz konusu değildir.
Bu doğrultuda, ödeme süreleri ertelenen primlerin belirtilen tarihlerde
ödenmemesi halinde prim borcu ortaya çıkacak ve ilgililer, yararlandıkları sigorta prim
teşvik ve desteklerinden yararlanamayabilecek, ödenmeyen primler noktasında
gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalabilecek ve yine ödenmeyen primler
sebebiyle icra takip ve haciz uygulamasıyla karşı karşıya kalabileceklerdir.
Bu bakımdan, işverenlerimizin yürürlükteki sigorta prim teşvik ve desteklerden
yararlanma hakkını kaybetmemeleri, süresinde ödenmeyen prim tutarları noktasında
Kurumun bu nitelikteki alacaklara uyguladığı gecikme cezası ve gecikme zammına
maruz kalmamaları ve yine süresinde ödenmeyen primler sebebiyle icra takip ve haciz
uygulamasıyla karşı karşıya kalmamaları için ertelenen sigorta prim tutarlarını yukarıda
belirtilen tarihlere kadar ödemeleri önem arz etmektedir.
Kamuoyuna ve işverenlerimize saygıyla duyurulur

Powered by WPeMatico