İŞVERENLERE ÖNEMLE DUYURULUR

5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamında fiili hizmet süresi zammına tabi olan
işyerlerinde çalışan sigortalıların çalışılan ayın bazı günlerinde kapsam dışı işlerde geçen
süreleri ile kapsamda olan işlerde fiilen çalışmayarak risklerine maruz kalmadıkları 2429 sayılı
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günleri ile yıllık izin,
ücretsiz izin, ücretli izin, sıhhi izin ve eğitim kurs süreleri 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi
kapsamında değerlendirilmemektedir.

Bu çerçevede, 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamındaki işyerlerinden
Kurumumuza aylık prim ve hizmet belgesiyle yapılan fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki
bildirimler için 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablonun (10)
numaralı sırasında olanlar hariç olmak üzere yukarıda açıklandığı şekilde tatil, izin, kurs veya
iş öncesi veya sonrası hazırlık süreleri hariç tutularak e-bildirge programında her ay için azami
26 gün kontrolü konulmuş olup, aynı işyerinden farklı belge türleri ile toplamda 30 günden
fazla hizmet bildirilmemesi gerekmektedir (örneğin; (01) nolu belge türü ile 4 gün, (32) nolu
belge türü ile 26 gün gibi).

Sigortalıların sosyal güvenlik haklarını sorunsuz bir şekilde elde etmeleri bakımından
işverenlerimizin 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamında değerlendirilmemesi
gereken sürelerini doğru belge türleri ile bildirmeleri hususunda gerekli hassasiyeti
göstermelerini önemle rica ederiz.

SGK

 

Powered by WPeMatico