Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan düzenleme yarın yürürlüğe girecek.

Yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla 8 bakanlık, TOBB ve diğer özel sektör kuruluşlarının katılımıyla oluşturulan ve Mecliste kabulü ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından 10 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kanun yarın yürürlüğe girecek.

Söz konusu kanun değişikliğiyle, şirket kuruluş işlemlerinin daha hızlı ve daha az maliyetle yapılması sağlanacak.

Şirket kuruluş işlemleri, imza tasdiki, imza beyanı ve defter açılış onayları için ticaret sicil müdürlükleri tek temas noktası olacak. Böylece, kurucuların yalnızca tek bir noktaya başvuruda bulunarak şirket kuruluş işlemlerini kolayca gerçekleştirebilmeleri temin edilecek.

Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerce fiziki ortamda tutulacak defterlerin kuruluştaki açılış onaylarını sadece ticaret sicili müdürlükleri yerine getirecek. Söz konusu şirketlerin kuruluşunda defter tasdiki için noterlere gitme zorunluluğu da olmayacak.

Yine, limited şirket ile kooperatif kurucularının sözleşmedeki imzalarının noterce onaylanması uygulaması kaldırılarak şirket sözleşmesi ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalanması yöntemi getirilecek.

Şirket kuruluş ve ticari işletme açılışı işlemlerinde müdürlüklere ibrazı zorunlu olan imza beyannameleri, yalnızca ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda düzenlenecek.

Limited şirketlerde, kuruluş öncesindeki işlemler arasında yer alan esas sermayenin yüzde yirmi beşinin ödenmesine yönelik şart da kaldırılarak, limited şirketlerde esas sermaye pay bedellerinin şirketin tescilinden itibaren yirmi dört ay içinde ödenmesi imkanı getirildi.

Öte yandan şirket kuruluş aşamasında sigortalı çalıştırılması durumunda oluşturulacak şirket kaydının, Sosyal Güvenlik Kurumuna gidilmeksizin elektronik olarak oluşturulması sağlandı.

Belediyelerle ilgili düzenleme 6 ay sonra yürürlüğe girecek
Söz konusu düzenlemelerle ticari hayatın kolaylaştırılması, işlem maliyetlerinin ciddi oranda azaltılması hedefleniyor.

Ayrıca bu düzenlemelerle, yatırım ortamına ilişkin bürokratik süreçlerde zaman ve maliyet açısından iyileştirme sağlanması, ulusal ve uluslararası yatırımların artırılması, uluslararası kuruluşların yatırım ortamına ilişkin raporlarında ülke sıralamasının iyileştirilmesi amaçlandı.

Öte yandan kanunda yer alan belediyelerin e-Belediye bilgi sistemi ile ilgili çalışmalarına yönelik madde ise 6 ay sonra yürürlükte olacak.

Powered by WPeMatico