“Kuraları çekilerek ortaklara dağıtılan ve bazı sebeplerle geçici olarak kooperatif tarafından yönetilen dairelerle ilgili genel giderlere ilişkin borç ise malikin kooperatif ortağı olmasından kaynaklanan kooperatifin amacına ulaşması için ödenmesi gerekli bir ortaklık borcu (parasal yükümü) olmayıp, maliklik sıfatı ile ilgili, oradan kaynaklanan bir borç olduğu içindir ki tahsili ayrı bir prosedüre tabîdir ve ortaklıktan ihraç sebebi değildir. Bu durumda ortaklık sıfatından kaynaklanmayan bir borç için, davacı ortağın ihracı ile ilgili yönetim kurulu kararları yok sayılır ve yokluğun tespiti davasının açılması da süreye bağlı değildir.” (11.HD, 06.03.1992 , E. 6112, K. 3308 – ERİŞ, Gönen: Uygulamalı Kooperatifler Hukuku, Ankara 1998, s. 42).

Powered by WPeMatico