Sözleşmede temerrüt faiz oranı yazılmadığı takdirde 2018 de uygulanacak oran nedir ?-EVREN ÖZMEN

1 Ocak 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30288
TEBLİĞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 10,75, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 185,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oran ve tutar 01/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 Ekran Resmi 2017-11-05 19.29.28

Powered by WPeMatico