Süre Uzatımı Sonrasında, 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu’nda Yeni Başvuru Süreleri

31/07/2018 tarih ve 30495 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 7 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3, 4, 7 ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin altı, yedi ve sekizinci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri 27/08/2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatıldı.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen mükelleflerin/vatandaşların, mevcut borçlarını yapılandırarak peşin veya taksitler halinde ödeyebilmesi için 27 Ağustos 2018 tarihine kadar;

  • Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden,
  • e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden,
  • Bağlı bulunulan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla,
  • Bulunulan il veya ilçedeki MTV’yi tahsile yetkili vergi dairelerine/malmüdürlüğüne şahsen

başvuru yapmaları gerekmektedir.

Mükelleflere sağlanan imkanların genel olarak türü, başvuru süresi ve ilk taksit ödeme süresine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda özet olarak yer almaktadır. Ayrıca, ayrıntılı bilgi için Gelir İdaresinin (http://www.gib.gov.tr/node/130429) adresinden bilgi edinilmesi mümkündür.

ALACAĞIN TÜRÜ BAŞVURU SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
Kesinleşmiş Alacaklar 27 AĞUSTOS 2018 30 EYLÜL 2018 (1 EKİM 2018)
Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar 27 AĞUSTOS 2018 30 EYLÜL 2018 (1 EKİM 2018)
Pişmanlıkla Beyan 27 AĞUSTOS 2018 30 EYLÜL 2018 (1 EKİM 2018)
Matrah ve Vergi Artırımı 31 AĞUSTOS 2018 30 EYLÜL 2018 (1 EKİM 2018)
İşletmede Mevcut Olduğu Hâlde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat Ve Demirbaşların Kayda Alınması 31 AĞUSTOS 2018 31 AĞUSTOS 2018
Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Mevcut Olmayan Emtia 31 AĞUSTOS 2018 31 AĞUSTOS 2018
Eczanelerde Kayıt Düzeltme 31 AĞUSTOS 2018 31 AĞUSTOS 2018
Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı 31 AĞUSTOS 2018 31 AĞUSTOS 2018

İmdat TÜRKAY

vergialgi.net

Powered by WPeMatico