2004 Yılında kooperatifler kanununda yapılan değişiklik ile tüzel kişilerin kooperatiflere ortak olması mümkün hale gelmiştir.

Tarafımıza sorulan sorularda şirket olarak kooperatife ortak olanların bu işlemleri muhasebelerinde hangi hesapta tutacakları ve hisse devri noktasında katma değer vergisi ve kurumlar vergisi istisnası  konularında tereddüte düştükleri belirtilmektedir.

Bu kapsamda aşağıda yer alan özelgeyi bilgilerinize sunar, daha detaylı sorularınız için iletişim bölümünde bize ulaşabileceğinizi hatırlatırız.

Saygılarımızla

Kooperatif Hisse Devri

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararnamenin 1/1 maddesi ile KDV oranları Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.
Buna göre, … Konut Yapı Koop. ile şirketiniz arasında yapılan sözleşme gereği yapılan iş karşılığında (… TL üyelik değerinde olan … No.lu daire) alınan kooperatif üyeliğinin satılması durumunda genel oranda katma değer vergisi uygulanacaktır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

https://kooperatiflerkanunu.com/2017/01/02/kooperatif-ortaklik-devri-kdv-orani-kactir-mali-musavir-evren-ozmen/

[contact-form]

Powered by WPeMatico