Bugünkü ( 24.12.2017) Resmi Gazetede yayımlanan 696 S. KHK (KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME) de taşeron işçilerinin kadroya alınması ile ilgili usul ve esaslara yer verildi.Taşeron işçilere kadro kesinleşti hangi kurumdakilere nasıl ne kadar ücretle kadro verilecek? bu sorunun cevabı aşağı-yukarı netleşmeye başladı.

1.HANGİ KURUMLARDAKİ TAŞERON İŞÇİLERİNE KADRO VERİLİYOR;

KHK’ya göre;

 • Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,
 • özel bütçe kapsamındaki idareler,
 • düzenleyici ve denetleyici kurumlar,
 • Sosyal Güvenlik Kurumları,
 • KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile

alt işveren işçisi olarak çalışanlar sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir.

2.TAŞERON İŞÇİLERİNE HANGİ YENİ HAKLAR VERİLECEK

 1. Sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerimize geçişle beraber yıllık 52 gün ilave tediye ödenecektir.
 2. Özel sözleşmeli olmayacak, 1 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık olmayacak, bu işçilerimiz sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir.
 3. Sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerimizde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacaktır.
 4. Geçiş işlemleri, alt işveren işçilerinin çalıştığı idareler tarafından gerçekleştirilecektir.
 5. Sürekli işçi kadrosuna geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.
 6. Bundan sonra personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri yapılmayacaktır.
 7. Geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.
 8. 04 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir.

3.GEÇİCİ PERSONEL ORTADAN KALDIRILIYOR 4/C’DEN 4/B’ye geçiş olacak

. Bugüne kadar 4/C statüsünde çalışmakta olan Geçici Personeller, 4/B Sözleşmeli Personel statüsüne geçirilmektedir.

 1. 657 sayılı Kanunda Geçici Personel (4/C) statüsü kaldırılmaktadır.
 2. Bundan sonra da bu kapsamda işe başlayacak çalışanlar 4/B statüsünde istihdam edilecektir.
 3. Bugüne kadar 4/C kapsamında atanma hakkı olmasına rağmen talepte bulunmayan Geçici Personele de, (4/B) Sözleşmeli Personel statüsüne geçme hakkı tanınmaktadır.

4.Mevsimlik geçici işçilere yeni haklar veriliyor

Mevsimlik geçici işçilerimizin en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma sürelerinin, ihtiyaç halinde kurum ve kuruluşların talebi üzerine 4 ay kadar daha uzatılabilmesi sağlanmıştır.

4. İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinde çöp toplama, temizlik, park ve bahçe işlerinde çalışan alt işveren işçilerimiz ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışan işçilerimiz artık bu idarelerinin kendi İktisadi Teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecektir.

Bu kapsamda;

 1. İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ortadan kaldırılacaktır.
 2. İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinin İktisadi Teşekküllerinde işçi olarak istihdam edileceklerin geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.
 3. Geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.
 4. 4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da İktisadi Teşekküllerde işçi olarak istihdam edilecektir.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile yıl içerisinde 12 aydan kısa süreli işlerde çalışan alt işveren işçilerimiz, 2017 yılında çalıştıkları süre ile sınırlı olmak üzere çalıştıkları kamu idarelerinde geçici işçi pozisyonuna alınacaktır.

Alt işveren firmalarının fesih edilen sözleşmelerden sözleşme konusu işin %80’ini tamamlamayanlar için yükleniciye %80 ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının %5’i oranında tazminat ödenecektir. Bu firmaların kamu kurumlarına ait işlerin yürütülmesinde kullandığı taşınırlar ile tüketim malzemelerini, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satın alınmasına veya kiralanmasına imkan sağlanmaktadır.

İsa KARAKAŞ

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku BAŞUZMANI

ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ. inşalarala.com.tr

Powered by WPeMatico