Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ile Türk Vatandaşlığı Kazanılır mı ?-Evren ÖZMEN

Satış vaadi sözleşmeleri edinim (Satış) niteliğinde olmadığından dikkate alınmaz. Herhangi bir hesaba para gönderilmesi değil, taşınmazın Tapu Müdürlüğünde satın alınması esastır.

panoramic view of sea against blue sky
Photo by Pixabay on Pexels.com

 

The post Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ile Türk Vatandaşlığı Kazanılır mı ?-Evren ÖZMEN appeared first on Kooperatif Danışmanı Mali Müşavir Kemal ÖZMEN.

Powered by WPeMatico