TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

7099 sayılı YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’la kooperatiflerin,
kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve Türkiye Milli
Kooperatifler Birliğinin muhasebe usulleri ve mecburî olarak tutacakları
defterler hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin
uygulanması yönünde yapılan değişikliğe paralel olarak TİCARİ
DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ’de değişiklik yapıldı.

TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KAYNAK: TÜRMOB

Powered by WPeMatico