cropped-ekran-resmi-2018-03-11-22-45-24.pngTütün Üretim ve Pazarlama Kooperatiflerinin kuruluş ve anasözleşme değişiklik işlemlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla, bundan böyle aşağıdaki hususların uygulanması uygun görülmüştür.

1. Kooperatif anasözleşmede açıkça belirtilmek şartıyla il ve ilçe merkezlerinde kurulur.

2. Kooperatiflerin çalışma bölgesi ilçe sınırlarıdır.

3. Kooperatif en az 250 tütün üreticisi gerçek kişi tarafından kurulur.

4. Kuruluş başvurusu, ilgili Valiliğe (Ticaret İl Müdürlüğü) yapılır. İlgili Valilik yapılan başvuruyu bu Genelge çerçevesinde inceler, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlayarak, uygun koşulları taşıyan kuruluşa ilişkin belgeleri, bir yazı ekinde kuruluş izni için Bakanlığımıza (Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü) gönderir.

The post Tütün Kooperatifleri Kuruluş Süreci appeared first on Kooperatif Danışmanı Mali Müşavir Kemal ÖZMEN.

Powered by WPeMatico