Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yoğun gündemini vergi yasalarında düzenleme yapan torba yasa oluşturuyor. Bu hafta yapılan TBMM Genel Kurulu görüşmelerinde asgari geçim indirimi ilavesi dahil olmak üzere torba yasanın yaklaşık yüzde yirmisi görüşüldü. Ancak net asgari ücret gelir vergisi dilimi nedeniyle Eylül ayından itibaren düştü; asgari ücretli çalışanlar tarafından merak edilen ise torba yasanın ne zaman yürürlüğe gireceği.
2017 yılının Ocak ayından itibaren asgari ücretlilere brüt asgari ücret tutan üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra asgari geçim indirimi uygulanmak suretiyle bekâr ve çocuksuz olan asgari ücretliye 1.404,06 TL net ücret ödenmesi sağlanmıştır. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bekâr ve çocuksuz bir asgari ücretlinin durumu esas alınmak suretiyle, gerek bu durumdaki ücretlilerin gerekse net ücreti 1.404,06 TL’nin altına düşecek diğer ücretlilerin elde edecekleri net ücretleri 1.404,06 TL’ye tamamlayacak şekilde ilave asgari geçim indirimi sağlanmaktadır

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri gelir vergisi dilimi nedeniyle 1404 TL nin altında kalanlara, gelir vergisi nedeniyle yaşanan kayıp kadarlık tutar asgari geçim indirimi verilecek. Bu düzenlemeden sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretliler yararlanacak. Asgari geçim indirimi ilavesinden sadece 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 1.404,06 TL’nin altına düşen çalışanlar yararlanacaktır.

Gelir vergisi tarifesi nedeniyle ücretlerinde düşüş olsa dahi net ücretleri 1.404,06 TL’nin altına düşmeyenler ile ücret aldığı dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz izin ve benzeri nedenlerle net ücretinin 1.404,06 TL’nin altına düşmesi durumunda ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.

Malul annesine erken emeklilik

Kadın sigortalılardan, başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanlar, 01.10.2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayısına eklenmekte ve eklenen bu süreler ayrıca emeklilik yaş hadlerinden indirilmektedir.

Bu düzenlemeyle, başkasının bakımına muhtaç malul çocuğu bulunan kadın sigortalıların daha erken emekli olması söz konusudur. Prim ödeme gün sayısına eklenen ve yaştan indirilen bu süre ayrıca ilk defa sigortalı olunan tarihi geriye götürmez. Bu uygulamada;

– Kadın sigortalının sigortalılık başlangıcının 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra olmasına,

– Çocuğun doğum tarihine, ölmesi halinde ölüm tarihine,

– Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul durumda olma halinin başlangıç ve bitiş tarihine,

– Çocuğun evli olup olmadığına, Kadın sigortalı boşanmış ise velayetin kadın sigortalıda olup olmadığına bakılarak tespit edilir.

Kadın sigortalının çocuğunun doğum tarihi dikkate alınarak, çocuğun maluliyetinin işe giriş tarihinden önce olması halinde işe giriş tarihinden; işe giriş sonra olması maluliyet olması halinde ise maluliyet tarihinden itibaren kanunun erken emekliliğe ilişkin hükümleri uygulanır. Eğer çocuğun başka birinin bakımına muhtaç derecede malullüğü 1 Ekim 2008 tarihi öncesinde oluşmuşsa bu durumda kadın sigortalının 1 Ekim 2008 tarihinden sonra primi ödenen sürelere ilave edilecek ve yaştan indirilecek sürelerin hesabında başlangıç olarak 1 Ekim 2008 tarihi dikkate alınır.

“Suriye Yolunda Sessiz Ölüm”
mutlaka izlenmeli

TRT World ekibi Lübnan’da yaptığı yoğun çalışmaları sonucunda önemli bir insanlık ayıbını ortaya çıkardı. Suriyeli mültecilerin yaşam koşullarının gün be gün ağırlaştığı Lübnan’daki koşulları inceleyen ekip, Ortadoğu’da yasadışı ve insanlık dışı organ ticaretini ortaya çıkardı. “Suriye Yolunda Sessiz Ölüm” belgesi Lübnan’da yaşayan Suriyeli mültecilerin hayatta kalmak için organlarının bir bölümünü nasıl sattıklarını, ailelerini beslemek için başka çare bulamayan Abu-Ahmed ve Abdallah’ın kan donduran hikayeleri ve özel görüntülerle hazırlandı.

TRT World’de yayınlanan “Off the Grid” belgesel serisinin “Suriye Yolunda Sessiz Ölüm” adlı yeni bölümü 11 Kasım Cumartesi (Bugün) günü, Türkiye saatiyle 12:15’te yayınlanacak. Mutlaka izlenmeli…

Resul KURT
info@resulkurt.com

STAR

Powered by WPeMatico