Ücretsiz İzindeki Sigortalıya Yapılan Ödeme Prime Tabi Tutulur mu?  (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

Soru: Ücretsiz izinde olması nedeniyle, işçinin ay içinde çalışmasının bulunmadığı ve kendisine ücret ödenmediği durumda, ücret dışında bir ödeme yapılması halinde, bu ödeme sigorta primine nasıl tabi tutulacak?

Cevap: Sigortalıya ücretsiz izin nedeniyle, çalışmasının bulunmadığı ve ücret ödenmediği aylarda prime esas kazanca dahil olacak nitelikte ücret dışında bir ödeme yapılması halinde;

Ücret dışındaki bu ödeme, ödemenin yapıldığı ayda sigortalının prim ödeme gün sayısının bulunmaması nedeniyle, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

Ücret dışındaki bu ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ay içinde ücret ödemesine hak kazanıldığı durumda, ücret dışındaki bu ödeme, ücret ödemesine hak kazanıldığı ay/ ayların prime esas kazancına dahil edilecektir.

Ancak, bu ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ayda da ücret ödemesine hak kazanılmadığı durumlarda, ücret dışındaki bu ödeme, prime esas kazanca dahil edilemeyecektir.

Ahmet Metin Aysoy

 SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

-MuhasebeDR.Com’a SORU, görüş yada öneri için lütfen tıklayınız

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU

 

Powered by WPeMatico