ÜRETİM VE PAZARLAMA KOOPERATİFLERİ NELER YAPABİLİR ?-EVREN ÖZMEN-KOOPERATİF DANIŞMANI

Ekran Resmi 2017-03-26 22.21.19

1) Ortaklarının bu ürünlerinin üretiminde kullanacakları araç, gereç ve her türlü ihtiyaç maddelerini iç ve dış piyasalardan temin eder ve uygun fiyatlarla ortaklarına intikal ettirir.

2) Ortak ürünlerini iç ve dış piyasalarda değerlendirmek ve pazar isteklerine uygun hale getirmek üzere gerekli tasnifleme ve pazarlama tesislerini kurar, işletir ve kiraya verir. 3) Piyasaya sevk edilecek ortak ürünlerinin kalitelerinin bozulmamasını teminen standart kaplara yerleştirilmesini sağlar, muhafaza ve nakliye işlerini yapar.

4) Her malın teknik ve piyasa taleplerine uygun ve standart şekillerde ambalajlanmasını sağlar. 5) Aynı amacı taşıyan diğer kooperatif ve kuruluşlarla işbirliği yapar ve bu kuruluşlarla ortaklaşa tesisler kurar.

6) Piyasada düzenleyici bir yer alarak zararlı fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için çalışır.

7) Ortaklarının bankalar ve diğer müesseselerden alacakları krediler için gerektiğinde teminat karşılığı garanti verir.

8) Gerektiğinde bayilikler tesis eder.

9) Kooperatifin kredi ihtiyacının karşılanması amacıyla ilgili finansman kuruluşlarına başvuruda bulunur, borçlanır, açılan kredinin zamanında ve amacına uygun kullanılmasını sağlayıcı tedbirleri alır.

10) Amaçları doğrultusunda gerekli araçlar ile gayrimenkul ve işletmeler satın alır, gerektiğinde satar, kiralar, kiraya verir

[contact-form]

Powered by WPeMatico