ÜRETİM VE PAZARLAMA KOOPERATİFLERİNDE ÜRÜN ALIMLARI -EVREN ÖZMEN

Ekran Resmi 2017-03-18 09.00.48

ÜRÜNLER İLE İLGİLİ İŞLEMLER ÜRÜN ALIMLARI:

Madde 62- Kooperatif, faaliyet konusuna girmeyen ürünlerin alım ve satımı ile uğraşamaz. Bir ürünün kooperatifin faaliyet konusuna dahil edilebilmesi için bu konuda anasözleşme değişikliği yapılması gerekir. Kooperatifin ürün alım ve satımları ile ilgili işlemleri yönetim kurulu kararlarına göre yürütülür. ÜRÜN TESLİM ZORUNLULUĞU: Madde 63- Kooperatif ortakları, kooperatifin faaliyet konusuna giren ürünlerinin tamamını kooperatife teslim etmek zorundadırlar. Ancak kendi ihtiyaçları için tüketecekleri miktar, alım döneminden önce yönetim kurulunca alınacak bir kararla teslim zorunluluğu dışında tutulur. Ortaklar ancak kendi üretimleri olan ürünleri kooperatife teslim edebilirler. Ortaklar her yıl rekolte durumuna göre elde edebilecekleri ürün durumu ile muhtemel teslimat miktarını kooperatif yönetim kurulunun tespit edeceği süre içerisinde ürünün yetişmesinden önce kooperatife bildirirler. Ortağın taahhüdünü yerine getiremeyecek veya teslimatını büyük ölçüde azaltmasına neden olacak durumlarda, ortak, ürünün hasadından önce kooperatife yazılı olarak başvurmak zorundadır. ÜRÜNLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: Madde 64- Kooperatifçe satın alınacak ürünler, yönetim kurulu kararlarına göre değerlendirilir. Ürünlerin değerlendirilmesi işlerinde yönetim kurulunun basiretli bir tacir gibi hareket etmesi esastır.

Powered by WPeMatico