Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi Yürürlükte

30.10.2017 tarih ve 2017/10969 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan, yürürlük tarihi 14.05.2018 tarih ve 2018/11790 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 01.07.2018 olarak tespit edilen  “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi” ile Sözleşmeye taraf ülkeler arasında;
– Bilgi değişimi ve
– Vergi incelemelerinde, tahsilatta ve tebligatta yardımlaşma
öngörülmektedir.

03.11.2011 tarihinde imzalanan, 03.05.2017 tarih ve 7018 sayılı Kanun’la onaylanması uygun bulunan, “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi” Bakanlar Kurulunun 30.10.2017 tarih ve 2017/10969 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Karar 26.11.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 26.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11790 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla da, anlaşmanın 01.07.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği tespit edilmiştir.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Avrupa Konseyi’nin öncülüğünde hazırlanan ve birçok ülke tarafından imzalanan söz konusu sözleşme vergi kayıp ve kaçağıyla mücadelede taraf ülkeler arasında kapsamlı bir işbirliği öngörmektedir. İşbirliği kapsamında özetle şu konular vardır.

1. Bilgi değişimi

Sözleşmede, kapsamlı bir bilgi değişimi öngörülmektedir. Sözleşme hükümlerine göre;

• Başvuran Devletin talebi üzerine, talep bulunulan Devlet, başvuran Devlete, sözleşme kapsamına giren her türlü bilgiyi sağlayacak, talepte bulunulan Devletteki mevcut bilgiler talebin karşılanması için yeterli değilse, bu Devlet istenen bilgileri sağlamak için gerekli önlemleri alacaktır (Talep üzerine bilgi değişimi).

• Taraflar, bazı bilgileri otomatik olarak değişime tabi tutacaktır (Otomatik bilgi değişimi).

• Bazı durumlarda taraflar sahip olduğu bilgileri önceden talep olmaksızın diğer Tarafa iletecektir (Kendiliğinden bilgi değişimi).

2. Vergi incelemelerinde yardımlaşma

Sözleşmeye göre;

• Uluslararası vergi kayıp ve kaçağından şüphelenildiği durumlarda, eşzamanlı vergi incelemeleri yapılabilecektir (Eşzamanlı vergi incelemeleri).

• Bir devletin yetkili makamının talebi üzerine, diğer Devletin yetkili makamı, başvuran Devletin yetkili makam temsilcilerinin, talepte bulunulan devletteki bir vergi incelemesinin uygun bir bölümünde bulunmasına izin verebilecektir (Yurt dışında vergi incelemesi).

3. Tahsilatta yardımlaşma

Sözleşme, bir Devletin talebi üzerine, talepte bulunulan Devletin, başvuran Devletin vergi alacağının, kendi vergi alacağıymış gibi tahsil etmek için gerekli girişimlerde bulunmasını öngörmektedir.

Sözleşme, tahsilatta yardımlaşma talebinin koşulları gerçekleşmese dahi, yani vergi borcu kesinleşmemiş olması durumunda da başvuran Devletin vergi alacağını güvenceye almak için diğer Devletten koruma önlemleri almasını talep etme hakkı sağlamaktadır.

4. Tebligatta yardımlaşma

Sözleşme, talepte bulunulan Devletin, başvuran devletin talebi üzerine, yargı kararları da dahil, başvuran Devletten gelen kapsama dahil vergilere ilişkin belgelerin, muhatabına tebliğini öngörmektedir.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararları ve eki Sözleşmeye aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin İlişik Çekince ve Beyanlarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar ve eki Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi

Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (2018/11790 sayılı)

Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.

Recep Bıyık

pwc.com

Powered by WPeMatico